ODD (Hàm ODD)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số được làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp

Lẻ (số)

Số    là giá trị để làm tròn.

Ghi chú

  • Nếu số không có dạng số, hàm ODD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bất kể dấu của số là gì, giá trị được làm tròn lên khi nó được điều chỉnh ra xa số không. Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ODD(1,5)

Làm tròn 1,5 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (3)

=ODD(3)

Làm tròn 3 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (3)

=ODD(2)

Làm tròn 2 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (3)

=ODD(-1)

Làm tròn -1 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (-1)

=ODD(-2)

Làm tròn -2 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (-3)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×