Nhóm phân phối

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhóm phân phối (đôi khi gọi là danh sách phân phối) là di chuyển đến giải pháp cho người dùng Outlook Web App để liên lạc và cộng tác với đồng nghiệp và đối tác. Họ vẫn đang giải pháp tuyệt vời cho người dùng Outlook Web App. Nhưng Outlook trên web người dùng (người dùng có hộp thư email đang được lưu trữ trên Exchange 2016) có một cách hiệu quả hơn để thực hiện việc này ngay bây giờ: nhóm Office 365.

Office 365 nhóm là tương tự như nhóm phân phối trong rằng họ cho phép bạn liên lạc với nhiều người trong một email, nhưng chúng cũng đi kèm với một hộp thư chung, lịch, thư viện tài liệu, sổ ghi chép, và nhiều hơn nữa. Mặc dù Outlook trên web người dùng vẫn có thể dùng nhóm phân phối hiện có, khi bạn muốn tạo một nhóm phân phối mới, nó sẽ có một nhóm Office 365 thay vào đó.

Nếu bạn không chắc chắn Phiên bản nào bạn đang dùng Outlook, phù hợp với màn hình của bạn vào một trong những minh họa ở đây và chọn hướng dẫn tương ứng.

Đây là Outlook Web App

Đây là Outlook trên web

Đây là diện mạo của OWA như

Đây là diện mạo của Outlook trên web như

Dùng Gia nhập hoặc rời khỏi nhóm phân phốiđể xem và quản lý các nhóm phân phối mà bạn là thành viên.

Để tham gia một nhóm phân phối:

 1. Chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Nhóm > Nhóm phân phối tôi tham gia.

 2. Chọn Gia nhập Tham gia nhóm phân phối .

 3. Trong hộp thoại, hãy chọn nhóm bạn muốn tham gia. Bạn có thể tìm kiếm một nhóm bằng cách nhập toàn bộ hoặc một phần tên nhóm vào cửa sổ tìm kiếm rồi chọn biểu tượng tìm kiếm tìm kiếm . Để xóa kết quả tìm kiếm, hãy chọn Xóa xóa bỏ .

 4. Chọn nhóm bạn muốn tham gia.

 5. Chọn Gia nhập Tham gia nhóm phân phối .

Để rời khỏi một nhóm phân phối:

 1. Chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Nhóm > Nhóm phân phối tôi tham gia.

 2. Chọn nhóm bạn muốn rời khỏi.

 3. Chọn Rời khỏi Rời khỏi nhóm phân phối .

Tạo và quản lý nhóm phân phối cho thấy các nhóm phân phối bạn được liệt kê là chủ sở hữu. Sử dụng tính năng này để tạo nhóm mới và quản lý nhóm hiện có mà bạn sở hữu.

Tạo một nhóm mới:

 1. Chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Nhóm > Nhóm phân phối tôi sở hữu.

 2. Chọn Mới mới .

 3. Trong hộp thoại, hãy thêm thông tin cần thiết để tạo nhóm phân phối của bạn.

 4. Chọn Lưu.

Để sửa một nhóm hoặc xem xét thông tin về một nhóm:

 1. Chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Nhóm > Nhóm phân phối tôi sở hữu.

 2. Trong hộp thoại, hãy chọn nhóm bạn muốn sửa. Bạn có thể tìm kiếm một nhóm bằng cách nhập toàn bộ hoặc một phần tên nhóm vào cửa sổ tìm kiếm rồi chọn biểu tượng tìm kiếm tìm kiếm . Để xóa kết quả tìm kiếm, hãy chọn Xóa xóa bỏ .

 3. Chọn Sửa chỉnh sửa .

 4. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 5. Chọn Lưu để lưu các thay đổi của bạn hoặc Hủy để rời khỏi mà không lưu.

Để xóa một nhóm mà bạn sở hữu, hãy tìm nhóm đó trong danh sách và chọn Xóa bỏ .

Sau khi bạn tạo một nhóm, bạn có thể sửa nhóm đó để kiểm soát những người có thể gửi thư cho nhóm. Theo mặc định, chỉ có những người trong tổ chức của bạn mới có thể gửi thư cho các nhóm phân phối trong sổ địa chỉ của tổ chức của bạn.

Để xác định những người có thể gửi cho nhóm của bạn:

 1. Chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Nhóm > Nhóm phân phối tôi sở hữu.

 2. Chọn nhóm phân phối bạn muốn thay đổi thiết đặt.

 3. Chọn Sửa chỉnh sửa .

 4. Chọn Quản lý chuyển phát.

 5. Chọn thiết đặt quản lý chuyển phát.

 6. Chọn Lưu để lưu các thay đổi của bạn hoặc Hủy để rời khỏi mà không lưu.

Người điều hành nhóm có thể sàng lọc thư được gửi cho nhóm phân phối được điều hành trước khi thư được gửi cho tất cả các thành viên của nhóm. Nếu bạn sở hữu một nhóm, bạn có thể thiết lập các quy tắc điều hành cho nhóm.

Để cấu hình nhóm phân phối được điều hành:

 1. Chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Nhóm > Nhóm phân phối tôi sở hữu.

 2. Chọn nhóm phân phối bạn muốn lập nhóm được điều hành.

 3. Chọn Sửa chỉnh sửa .

 4. Chọn Phê duyệt thư.

 5. Chọn thiết đặt phê duyệt thư bạn muốn và thêm người điều hành nhóm.

 6. Chọn Lưu để lưu các thay đổi của bạn hoặc Hủy để rời khỏi mà không lưu.

Nhóm phân phối trong Outlook trên web đã phát triển và đã nhóm Office 365. Bạn sẽ thấy một nút nhóm trong ngăn dẫn hướng và ruy-băng nhóm để tạo và quản lý tất cả nhóm của bạn Office 365.

Bạn sẽ tìm thấy một nút nhóm trong dẫn hướng bên trái trong Outlook trên web

Nhóm ruy-băng trong Outlook trên web

Bạn vẫn có thể dùng bất kỳ nhóm phân phối bạn tạo trong phiên bản Outlook khác, nhưng bất kỳ nhóm phân phối mới sẽ là nhóm Office 365 thay vào đó. Hãy xem các bài viết này để biết hướng dẫn về cách sử dụng nhóm Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×