Nhập dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dữ liệu có phương pháp tích lũy trong nhiều định dạng, tệp và vị trí khác nhau gây khó khăn cho việc sử dụng. Nếu bạn có dữ liệu ở dạng bảng tính, danh sách SharePoint hoặc định dạng khác, bạn có thể nhập vào cơ sở dữ liệu Access chỉ với vài bước, tạo ra một bảng Access dễ truy nhập hơn.

Nhập vào một ứng dụng Access

Trên trang Thêm Bảng (điều đầu tiên bạn thấy khi tạo một ứng dụng tùy chỉnh mới), bạn có thể nhập dữ liệu từ sổ làm việc Excel, nguồn dữ liệu ODBC, tệp văn bản/CSV, danh sách SharePoint và cơ sở dữ liệu Access khác.

Tùy chọn nguồn dữ liệu hiện có trong trang Thêm Bảng.

Nếu bạn đã bắt đầu một ứng dụng, hãy mở nó trong Access (trong trình duyệt, bấm Thiết đặt > Tùy chỉnh trong Access), rồi bấm Trang đầu > Bảng.

Khi bạn đã ở trang Thêm Bảng, gần phía cuối của trang, bấm loại nguồn dữ liệu bạn muốn nhập và làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn Lấy Dữ liệu Ngoài.

Ghi chú: 

  • Việc nhập dữ liệu vào một ứng dụng luôn tạo ra một bảng mới cùng với các dạng xem Danh sách và Biểu dữ liệu mặc định.

  • Bạn không thể nối dữ liệu vào các bảng hiện có bằng cách dùng Trình hướng dẫn Nhập trong một ứng dụng. Tuy nhiên, bạn có thể nhập dữ liệu vào một bảng mới và sau đó làm một trong những điều sau đây:

    • Dùng các dạng xem biểu dữ liệu để sao chép và dán dữ liệu vào bảng đích, hoặc

    • Dùng hành động CreateRecord (Tạo Bản ghi) trong một macro dữ liệu để thêm dữ liệu được nhập vào bảng đích.

Mẹo: Tạo tra cứu giữa các bảng mới và các bảng hiện có để bắt đầu nối dữ liệu với nhau. Miễn là các dạng xem mặc định của bảng không được sửa đổi từ bản gốc, Access sẽ thêm các điều khiển "dữ liệu liên quan" thích hợp nhằm giúp bạn bắt đầu sử dụng dữ liệu.

Nhập vào một cơ sở dữ liệu máy tính để bàn

Cơ sở dữ liệu máy tính để bàn Access có thể nhập nhiều loại tệp hơn là ứng dụng. Nếu bạn có một loại tệp bạn không thể nhập trực tiếp vào một ứng dụng, trước tiên bạn có thể nhập vào một cơ sở dữ liệu máy tính để bàn, rồi nhập vào bảng cơ sở dữ liệu máy tính để bàn vào trong ứng dụng.

Cơ sở dữ liệu máy tính để bàn cũng cho phép bạn chắp thêm dữ liệu bên ngoài vào bảng hiện có, một tính năng không có ở các ứng dụng.

Để nhập dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu máy tính để bàn:

  1. Trong tab Dữ liệu Ngoài, trong nhóm Nhập & Nối kết, bấm loại tệp bạn muốn nhập.

    Nhóm Nhập & Nối kết trong tab Dữ liệu Ngoài trong một cơ sở dữ liệu máy tính để bàn.

  2. Theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn Lấy Dữ liệu Ngoài.

Các thao tác trên dữ liệu ngoài có trong các ứng dụng và cơ sở dữ liệu máy tính để bàn

Bảng này giúp bạn tham chiếu nhanh loại tệp bạn có thể nhập hoặc nối kết với ứng dụng Access hoặc cơ sở dữ liệu máy tính để bàn.

Ứng dụng Access có thể nhập...

Ứng dụng Access có thể nối kết tới...

Cơ sở dữ liệu máy tính để bàn có thể nhập...

Cơ sở dữ liệu máy tính để bàn có thể nối kết tới...

Microsoft Excel

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Chấm màu lục
(chỉ đọc)

Microsoft Access

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Cơ sở dữ liệu ODBC như SQL Server

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Các tệp văn bản hoặc giá trị phân cách bằng dấu phẩy (CSV)

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Chấm màu lục
(chỉ thêm các bản ghi mới)

Danh sách SharePoint

Chấm màu lục

Chấm màu lục
(chỉ đọc)

Chấm màu lục

Chấm màu lục

XML

Chấm màu lục

Dịch vụ Dữ liệu

Chấm màu lục

Chấm màu lục
(chỉ đọc)

Tài liệu HTML

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Thư mục Outlook

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×