Đăng nhập

Nhập dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu truy cập vào một ứng dụng truy cập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cho bạn thấy làm thế nào để mang lại dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu máy tính để bàn truy cập vào một ứng dụng web truy cập, vì vậy bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè và đồng nghiệp trong một trình duyệt internet.

Ghi chú: Bài viết này không áp dụng cho truy cập cơ sở dữ liệu máy tính để bàn. Để biết thêm chi tiết về nhập dữ liệu vào truy cập cơ sở dữ liệu máy tính để bàn, hãy xem nhập dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu truy cập.

Trước khi bạn bắt đầu, đây là một số điều cần xem xét:

 • Truy cập sẽ không nhập mối quan hệ bảng, tính cột, quy tắc xác nhận, giá trị mặc định, lĩnh vực tập tin đính kèm, OLE đối tượng lĩnh vực, và một số loại di sản dữ liệu khác vào các ứng dụng web.

 • Access sẽ giữ nguyên tra cứu, vì vậy nếu bạn có các cột liên quan, hãy đảm bảo thiết lập các quan hệ bằng cách sử dụng trường tra cứu trước khi nhập bảng vào ứng dụng web.

Ngoài những điều sơ bộ trên, đây là cách thức nhập:

 1. Tạo một ứng dụng web mới truy cập hoặc mở một ứng dụng web hiện có tại truy cập. (Nếu bạn đang xem một ứng dụng sẵn có trong một trình duyệt, nhấp vào cài đặt > tuỳ trong truy cập).

  Nối kết Tùy chỉnh trong Access trong ứng dụng Access.

 2. Nếu trang Thêm Bảng không hiển thị, hãy bấm Trang đầu > Bảng.

 3. Trong mục Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có, hãy bấm Access.

  Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có.

 4. Nhấp vào trình duyệt, chọn cơ sở dữ liệu truy cập máy tính để bàn bạn đang nhập khẩu từ, và nhấp vào mở.

 5. Bấm OK, chọn bảng mà bạn muốn nhập, rồi bấm OK thêm lần nữa.

 6. Đóng trình hướng dẫn.

Truy cập Hiển thị mới table(s) bên trái của màn hình, và tạo ra xem mặc định cho mỗi một. Tại thời điểm này, tốt nhất để làm là nhấp vào trang chủ > Khởi động ứng dụng. Trong trình duyệt, nhấp vào bảng mới và xem để xem tất cả mọi thứ trông như thế nào. Để thay đổi mặc định xem, đóng trình duyệt và tùy chỉnh các ứng dụng web trong truy cập.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!