Nhật ký ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ít hơn và ít người dùng Nhật ký, vì vậy chúng tôi di chuyển nó đi trong Outlook 2013 và Outlook 2016. Đây là nơi để tìm thấy nó nếu bạn đang sở Nhật ký.

  1. Trên thanh dẫn hướng, bấm Ê-líp Thanh Dẫn hướng > thư mục > Nhật ký. (Hoặc chỉ cần nhấn Ctrl + 8.)

    để xem thư mục trên thanh dẫn hướng

  2. Bạn có thể làm việc với mục nhập Nhật ký hiện có hoặc tạo tệp mới từ ngăn thư mục.

    dạng xem ngăn thư mục của nhật ký

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×