Nhập và sửa dữ liệu bằng cách dùng phím lối tắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhấn

Để

ENTER

Hoàn thành một mục nhập ô và di chuyển xuống trong vùng chọn

SHIFT+ENTER

Hoàn tất một mục nhập ô, rồi di chuyển lên trong vùng chọn

TAB

Hoàn tất một mục nhập ô, rồi di chuyển sang bên phải trong vùng chọn

SHIFT+TAB

Hoàn tất một mục nhập ô, rồi di chuyển sang bên trái trong vùng chọn

ESC

Hủy bỏ một mục nhập ô

BACKSPACE

Xóa ký tự ở bên trái của điểm chèn hoặc xóa vùng chọn

DELETE

Xóa ký tự ở bên phải của điểm chèn hoặc xóa vùng chọn

CTRL+DELETE

Xóa văn bản đến hết dòng

Phím mũi tên

Di chuyển một ký tự bên trái (mũi TÊN TRÁI) hoặc bên phải (mũi TÊN PHẢI) trong một ô, hoặc trở lại vị trí trước đó của điểm chèn (mũi TÊN LÊN) hoặc di chuyển đến cuối nội dung của ô (mũi TÊN XUỐNG); hoặc di chuyển một ô lên trên, xuống, trái hoặc phải trong biểu dữ liệu

HOME

Di chuyển đến đầu dòng trong một ô; hoặc di chuyển đến đầu một hàng trong biểu dữ liệu

END

Di chuyển đến cuối dòng trong một ô; hoặc di chuyển đến cuối một hàng trong biểu dữ liệu

CTRL+DẤU CHẤM

Di chuyển chiều kim đồng hồ tới tiếp theo của một phạm vi ô đã chọn

F2

Sửa hoặc chắp thêm dữ liệu vào nội dung của ô hiện hoạt

CTRL +; (DẤU CHẤM PHẨY)

Nhập ngày (chỉ có biểu dữ liệu)

CTRL + SHIFT +: (DẤU HAI CHẤM)

Nhập thời gian (chỉ có biểu dữ liệu)

CTRL+C

Sao chép vùng chọn

CTRL+V

Dán vùng chọn

CTRL+X

Cắt vùng chọn

DELETE

Xóa nội dung của vùng chọn

CTRL+SHIFT+DẤU CỘNG

Chèn ô trống

CTRL + –

Xóa vùng chọn

CTRL+Z

Hoàn tác tác vụ cuối cùng


Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×