Nhập thư hoặc tài khoản của bạn từ Outlook vào Outlook Express

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Outlook Express là một chương trình email miễn phí, cơ bản.

Ghi chú: Outlook Express có thể nhập thư từ cửa hàng thư mặc định trong Microsoft Outlookduy nhất. Bạn có thể nhập thư từ một cửa hàng khác nhau; Tuy nhiên, bạn cần thay đổi vị trí lưu trữ mặc định trong Outlook trước khi bạn bắt đầu quy trình nhập. Để tìm hiểu thêm về vị trí lưu trữ Outlook, trong Outlook trên menu tệp , hãy bấm Quản lý tệp dữ liệu. Bạn có thể xem thông tin về vị trí lưu trữ của bạn và thực hiện thay đổi nếu cần thiết.

Bạn muốn làm gì?

Nhập thư từ Outlook vào Outlook Express

Nhập tài khoản email vào Outlook Express

Nhập thư từ Outlook vào Outlook Express

 1. Trong Outlook Express, trên menu tệp , trỏ tới nhập, sau đó bấm thư.

 2. Trong danh sách, bấm vào Microsoft Outlook, sau đó bấm tiếp theo.

  Ghi chú: Nếu Outlook không chạy, bạn được hỏi chọn hồ sơ người dùng Outlook nơi các thư được lưu trữ. Chọn hồ sơ, sau đó bấm OK.

 3. Chọn thư mục để nhập, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Bấm Hoàn tất.

Nhập tài khoản email vào Outlook Express

Ghi chú: Bạn có thể nhập chỉ tài khoản email POP3 vào Outlook Express.

 1. Trong Outlook Express, trên menu tệp , trỏ tới nhập, sau đó bấm Thiết đặt tài khoản thư.

 2. Bấm Microsoft Windows nhắn tin hoặc Exchange hoặc Outlook, sau đó bấm tiếp theo.

 3. Bấm vào tài khoản email để nhập, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trong hộp thoại Xác nhận thiết đặt , hãy xác nhận thiết đặt máy chủ cho tài khoản.

 5. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thực hiện thay đổi, bấm Thay đổi thiết đặt, bấm tiếp theovà sau đó thay đổi thiết đặt mà bạn muốn.

  • Bấm Tiếp.

 6. Bấm Kết thúc.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×