Nhập thư đã lưu trong Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tệp dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost) được dùng với các tài khoản email mà thư của bạn được giữ trên một máy chủ thư, nhưng bản sao cục bộ của thư của bạn được lưu và đồng bộ trên máy tính của bạn. Tài khoản Microsoft Exchange, Outlook.com, và IMAP là ví dụ về tài khoản sử dụng ngoại tuyến tệp dữ liệu Outlook (.ost).

Những tệp này cải thiện hiệu suất và cho phép bạn tiếp tục làm việc với email ngay cả khi máy tính của bạn không kết nối được với máy chủ thư.

Vì nội dung của Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost) là bản sao, bạn không cần sao lưu tệp này. Nếu bạn thay máy tính hoặc bắt đầu sử dụng một máy tính khác, hãy thêm tài khoản email của bạn vào Outlook. Một Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost) mới sẽ được tạo ra và bản sao mới cho thư của bạn sẽ được tải xuống.

Outlook không hỗ trợ việc nhập thư từ Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost). Chúng tôi cũng không khuyên bạn di chuyển tệp dữ liệu hiện thời sang một máy tính khác theo cách thủ công. Trên máy tính khác đó, hãy thêm tài khoản email của bạn vào Outlook. Một Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost) mới sẽ được tạo ra và các bản sao mới cho thư của bạn sẽ được tải xuống.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×