Nhập tệp khu vực tùy chỉnh vào bản đồ 3D

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khu vực tùy chỉnh cho phép các dữ liệu phải được ánh xạ tới các vùng quan trọng nhất tới bạn, ngay cả khi họ không phải là mã zip truyền thống, Quốc, trạng thái hoặc khu vực quốc gia. Khu vực tùy chỉnh rất hữu ích cho kịch bản có liên quan đến nhóm quận bán hàng, trường học quận, khu vực quốc hội, đất rất nhiều phát triển, xén xoay, chất phân tích, và bất kỳ điều gì khác bằng cách dùng tùy chỉnh đã xác định đa giác.

Bạn có thể nhập. KML hoặc. CÔNG tệp chứa đa giác tùy chỉnh. Sau khi đã nhập, bạn có thể dùng khu vực tùy chỉnh theo cùng cách như bạn sẽ sử dụng các khu vực chuẩn chẳng hạn như mã zip.

Nhập tệp khu vực tùy chỉnh
 1. Mở bản đồ 3D.

  Cửa sổ bản đồ 3D xuất hiện.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản đồ , hãy bấm Khu vực tùy chỉnh.

  Khu vực Tùy chỉnh

  Hộp thoại Quản lý tùy chỉnh khu vực thiết xuất hiện.

 3. Bấm nhập bộ mới.

 4. Trong hộp tên tệp , duyệt đến và chọn tệp bạn muốn nhập, sau đó bấm mở.

  Hộp thoại Quản lý tùy chỉnh khu vực thiết xuất hiện, với tệp được liệt kê trong hộp Đặt tên .

 5. Bấm Nhập.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×