Nhập nội dung từ các ứng dụng khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhập nội dung từ các chương trình khác vào bản trình bày của bạn. Điều này bao gồm các tệp được tạo bằng chương trình Microsoft Office khác, cũng như các tệp từ các chương trình khác hỗ trợ các đối tượng nối kết và NHÚNG.

Ghi chú: Bạn có thể chèn nội dung chỉ từ các chương trình hỗ trợ OLE và được cài đặt trên máy tính của bạn. Để xem những loại nội dung bạn có thể chèn, trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, hãy bấm đối tượng. Hộp Chèn đối tượng danh sách kiểu đối tượng mà bạn có thể sử dụng.

Có hai cách để chèn nội dung đối tượng vào bản trình bày PowerPoint:

 • Đối tượng được liên kết    Một đối tượng được nối kết được Cập Nhật nếu tệp nguồn của nó được thay đổi. Ví dụ, một biểu đồ được nối kết được tạo từ dữ liệu trong Microsoft Excel được thay đổi nếu nguồn dữ liệu Excel thay đổi. Tệp nguồn phải là sẵn dùng trên máy tính hoặc mạng để giữ nguyên nối kết giữa đối tượng được chèn và dữ liệu nguồn của bạn. Chèn một đối tượng được nối kết được đề xuất nếu dữ liệu nguồn thiết lập là lớn hoặc phức tạp.

 • Đối tượng nhúng    Dữ liệu nguồn được nhúng trong bản trình bày. Bạn có thể xem được nhúng đối tượng trên một máy tính khác, vì nguồn dữ liệu là một phần của tệp bản trình bày. Đối tượng nhúng thường yêu cầu thêm dung lượng ổ đĩa hơn đối tượng được nối kết.

Bạn muốn làm gì?

Chèn một đối tượng được nối kết

Chèn đối tượng nhúng

Nối kết hoặc nhúng nội dung đã sao chép từ một chương trình khác

Chèn một đối tượng được nối kết

 1. Bấm trang chiếu mà bạn muốn đặt đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Tab Chèn, nhóm Văn bản

 3. Bấm tạo từ tệp.

  Hộp thoại Chèn Đối tượng, phần Tạo từ tệp được chọn

 4. Trong hộp tệp , hãy nhập tên tệp, hoặc bấm duyệt để chọn từ danh sách.

 5. Chọn hộp kiểm nối kết .

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị nội dung trong bản trình bày của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .

  • Để hiển thị một biểu tượng bấm vào để xem đối tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .
   Để thay đổi biểu tượng ảnh mặc định hoặc nhãn, bấm Biểu tượng thay đổi, sau đó bấm vào biểu tượng mà bạn muốn từ danh sách biểu tượng . Nếu bạn muốn, bạn có thể nhập nhãn trong hộp chú thích .

Đầu trang

Chèn đối tượng nhúng

 1. Bấm trang chiếu mà bạn muốn đặt đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Tab Chèn, nhóm Văn bản

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu đối tượng không đã tồn tại, bấm tạo mới. Trong hộp kiểu đối tượng , bấm vào kiểu đối tượng mà bạn muốn tạo.

  • Nếu đối tượng đã tồn tại, hãy bấm tạo từ tệp. Trong hộp tệp , hãy nhập tên tệp, hoặc bấm duyệt để chọn từ danh sách.

 4. Xóa hộp kiểm nối kết .

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị nội dung trong bản trình bày của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .

  • Để hiển thị một biểu tượng bấm vào để xem đối tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .
   Để thay đổi biểu tượng ảnh mặc định hoặc nhãn, bấm Biểu tượng thay đổi, sau đó bấm vào biểu tượng mà bạn muốn từ danh sách biểu tượng . Nếu bạn muốn, bạn có thể nhập nhãn trong hộp chú thích .

Đầu trang

Nối kết hoặc nhúng nội dung đã sao chép từ một chương trình khác

 1. Trong một chương trình khác với PowerPoint, chọn và sao chép thông tin mà bạn muốn chèn dưới dạng một đối tượng.

 2. Trong PowerPoint, bấm vào nơi bạn muốn đối tượng xuất hiện.

 3. Trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dán, sau đó bấm Dán đặc biệt.
  Bên dưới Dán, Tùy chọn Dán với Dán Đặc biệt

 4. Trong hộp thoại Dán đặc biệt , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để dán thông tin dưới dạng một đối tượng được nối kết, bấm dán nối kết.

  • Để dán thông tin dưới dạng đối tượng nhúng, bấm dán. Trong hộp dưới dạng , bấm vào mục nhập với word "đối tượng" trong tên của nó. Ví dụ, nếu bạn đã sao chép thông tin từ tài liệu Word, hãy bấm Đối tượng tài liệu Microsoft Word.

   Ghi chú: Nếu lựa chọn của bạn rất nhỏ, ví dụ, một số từ trong từ một tài liệu Word hoặc một số từ một ô trang tính Excel, bạn có thể không phải lưu nó dưới dạng một đối tượng. Trong trường hợp này, hãy bấm vào một trong các tùy chọn trong hộp dưới dạng , hoặc dán nội dung trực tiếp.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×