Nhập hoặc xuất bộ quy tắc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhập hoặc xuất các quy tắc cho thư Outlook để những người khác có thể dùng chúng. Khi bạn nhập các quy tắc vào tài khoản Outlook, họ sẽ được thêm vào cuối danh sách hiện có của quy tắc. Bạn có thể nhập chỉ có một bộ quy tắc tại một thời điểm. Khi bạn xuất các quy tắc, chúng được lưu trong tệp có đuôi mở rộng .rwz. Loại tệp này chỉ có thể mở và sử dụng trong Outlook.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng quy tắc trong Outlook, hãy xem quản lý email bằng cách sử dụng quy tắc.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Quản lý Quy tắc & Cảnh báo.

 3. Bấm Tùy chọn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhập quy tắc   

   1. Bấm nhập quy tắc.

   2. Chọn tệp quy tắc bạn muốn nhập.

    Nếu bạn muốn nhập tệp chứa quy tắc khác với các quy tắc trong Trình hướng dẫn Quy tắc và Cảnh báo, chẳng hạn như quy tắc tương thích với phiên bản Microsoft Outlook trước đây, hãy bấm vào kiểu tệp trong danh sách Tệp theo kiểu.

   3. Bấm Mở.

  • Xuất quy tắc   

   1. Bấm Xuất Quy tắc.

   2. Chọn thư mục bạn muốn lưu tệp quy tắc, sau đó trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho bộ quy tắc bạn muốn xuất.

   3. Nếu bạn muốn xuất tệp chỉ chứa những quy tắc tương thích với phiên bản Microsoft Outlook trước đây, trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn một trong các mục sau:

    • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 2002

    • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 2000

    • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 98

   4. Bấm Lưu.

    Mẹo: Bạn có thể tạo bản sao các quy tắc của bạn bằng cách sử dụng thủ tục này.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×