Nhập hoặc sao chép danh sách tự hoàn tất với máy tính khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Danh sách tự hoàn tất là một tính năng hiển thị các gợi ý cho các tên và địa chỉ email khi bạn bắt đầu để nhập chúng. Gợi ý các là các kết quả khớp từ danh sách các tên và địa chỉ email từ thông điệp email mà bạn đã gửi.

Tự động Hoàn tất danh sách

Trong Microsoft Outlook 2010, danh sách tự hoàn tất không còn được lưu trong tệp có phần mở rộng của .nk2. Các mục nhập danh sách tự hoàn tất được lưu trong hộp thư của Microsoft Exchange Server hoặc trong tệp dữ liệu Outlook (.pst) cho tài khoản của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sao chép vào danh sách tự hoàn tất (.nk2) từ máy tính khác sử dụng một tài khoản email POP3 hoặc Outlook 2007, bạn phải nhập tệp.

Bước 1: Sao chép tệp tự động hoàn thành từ máy tính cũ

 1. Vì thư mục mặc định là thư mục ẩn, cách dễ nhất để mở thư mục là sử dụng lệnh %APPDATA%\Microsoft\Outlook trên menu bắt đầu .

  • Windows 7    Bấm bắt đầu. Bên cạnh tắt nút, trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, nhập %APPDATA%\Microsoft\Outlook và sau đó nhấn Enter.

   Menu Bắt đầu của Windows 7 với hộp Tìm kiếm

  • Windows Vista    Bấm bắt đầu. Bên cạnh Đóng xuống nút, trong hộp Tìm kiếm , nhập %APPDATA%\Microsoft\Outlook và sau đó nhấn Enter.

   Nút Bắt đầu và hộp Tìm kiếm của Windows Vista

  • Windows XP    Bấm bắt đầu, bấm chạy, nhập %APPDATA%\Microsoft\Outlook và sau đó nhấn Enter.

   Nút Bắt đầu và lệnh Chạy của Windows XP

 2. Sau khi bạn nhấn Enter, thư mục nơi lưu tệp tự hoàn tất danh sách của bạn sẽ mở ra.

  Ghi chú: Theo mặc định, phần mở rộng tệp bị ẩn trong Windows. Để đổi giữa việc phần mở rộng tệp được hiển thị trong cửa sổ Explorer trên menu công cụ (trong Windows 7 hoặc Windows Vista, nhấn phím ALT để xem menu công cụ ), bấm Tùy chọn thư mục. Trên tab dạng xem chọn hoặc xóa hộp kiểm ẩn phần mở rộng cho các loại tệp .

 3. Sao chép tệp vào máy tính mới. Tệp nhỏ và có thể được một phương tiện di động chẳng hạn như một bộ nhớ USB.

Đầu trang

Bước 2: Sao chép tệp tự hoàn tất với máy tính mới

 1. Trên máy tính mới, trong Pa-nen điều khiển, bấm hoặc bấm đúp vào thư.

  Thư xuất hiện trong Pa-nen điều khiển vị trí khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành Microsoft Windows, dạng xem Panel điều khiển được chọn, và việc cài đặt một hệ điều hành 32 hoặc 64-bit hoặc phiên bản Outlook 2010.

  Cách dễ nhất để định vị Thư là mở Panel Điều khiển trong Windows, rồi trong hộp Tìm kiếm ở đầu cửa sổ, hãy gõ Thư. Trong Panel Điều khiển cho Windows XP, hãy gõ Thư vào hộp Địa chỉ.

  Ghi chú: Biểu tượng Thư xuất hiện sau khi Outlook khởi động lần đầu tiên.

 2. Bấm Hiện Hồ sơ.

 3. Thực hiện ghi chú của tên hồ sơ. Bạn sẽ cần phải thay đổi tên tệp .nk2 để khớp với tên sau này.

 4. Sao chép tệp .nk2 vào máy tính mới trong thư mục trong Outlook nào cấu hình được lưu. Vì thư mục này là thư mục ẩn, cách dễ nhất để mở thư mục là sử dụng lệnh %APPDATA%\Microsoft\Outlook trên menu bắt đầu .

  • Windows 7    Bấm bắt đầu. Bên cạnh tắt nút, trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, nhập %APPDATA%\Microsoft\Outlook và sau đó nhấn Enter.

  • Windows Vista    Bấm bắt đầu. Bên cạnh Đóng xuống nút, trong hộp Tìm kiếm , nhập %APPDATA%\Microsoft\Outlook và sau đó nhấn Enter.

  • Windows XP    Bấm bắt đầu, bấm chạy, nhập %APPDATA%\Microsoft\Outlook và sau đó nhấn Enter.

 5. Sau khi tệp được coped vào thư mục, bấm chuột phải vào tệp, bấm đổi tênvà thay đổi tên để khớp với tên hồ sơ xuất hiện trong bước 3.

Đầu trang

Bước 3: Nhập danh sách tự hoàn tất

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu Outlook và nhập tệp, nhưng bạn phải khởi động Outlook với một lần lệnh đặc biệt.

 • Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Windows 7    Bấm bắt đầu {ảnh}. Bên cạnh tắt nút, trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, nhập outlook /importnk2 và sau đó nhấn Enter.

  • Windows Vista    Bấm bắt đầu {ảnh}. Bên cạnh Đóng xuống nút, trong hộp Tìm kiếm , nhập outlook /importnk2 và sau đó nhấn Enter.

  • Windows XP    Bấm bắt đầu {ảnh}, bấm chạy, nhập outlook /importnk2 và sau đó nhấn Enter.

Danh sách tự hoàn tất bây giờ sẽ có các mục nhập từ máy tính của bạn khi bạn soạn thư và bắt đầu nhập trong các hộp đến, Cchoặc Bcc .

Đầu trang

Trong Outlook 2007, bạn có thể sao chép các tên và địa chỉ email trong danh sách tự hoàn tất với máy tính khác. Ví dụ, nếu bạn nâng cấp với máy tính mới và không muốn mất tất cả thông tin được lưu trữ trong danh sách tự hoàn tất, bạn có thể sao chép các tên và địa chỉ email từ máy tính cũ của bạn với máy tính mới.

Quan trọng: Bạn phải thoát khỏi Microsoft Outlook trước khi bắt đầu thủ tục sau đây. Các tên sẽ được bao gồm trong danh sách tự động hoàn tất khi bạn khởi động lại Outlook.

Sao chép tệp tự động hoàn thành từ máy tính cũ

 1. Trên máy tính cũ của bạn, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Windows Windows 7 và Vista     Đi tới ổ đĩa: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  • Microsoft Windows XP     Đi tới ổ đĩa: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook.

   Ghi chú: Tùy thuộc vào thiết đặt tệp của bạn, thư mục này có thể được ẩn.

   Để hiển thị thư mục ẩn trên WIndows 7 và Windows Vista

   1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Ngăn Điều khiển.

   2. Bấm diện mạo và cá nhân hóa.

    Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng dạng xem cổ điển Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào Tùy chọn thư mục, và sau đó đi đến bước d.

   3. Bấm Tùy chọn Thư mục.

   4. Trên tab xem , bên dưới thiết đặt nâng cao , bên dưới tệp và thư mục, dưới tệp và ẩn thư mục, hãy chọn hiện tệp và ẩn thư mục.

   Để hiển thị thư mục ẩn trên Windows XP

   1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Ngăn Điều khiển.

   2. Bấm Tùy chọn Thư mục.

   3. Bấm tab xem , sau đó bấm Tùy chọn hiện tệp và ẩn thư mục .

 2. Bấm chuột phải vào hồ sơ name.nk2, và sau đó bấm sao chép.

  Mẹo: Bạn có thể sao chép tệp phương tiện di động, chẳng hạn như một phương tiện USB, và sau đó sao chép tệp vào vị trí chính xác trên máy tính mới của bạn. Hoặc bạn có thể đính kèm tệp vào email và gửi thư cho chính bạn. Trên máy tính mới, mở phần đính kèm trong Outlook, và sau đó lưu nó vào vị trí chính xác.

 3. Trên máy tính mà bạn muốn danh sách tự hoàn tất, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Windows 7 và Windows Vista     Bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong ổ đĩa: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook và sau đó bấm dán để lưu hồ sơ name.nk2.

  • Microsoft Windows XP     Bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong ổ đĩa: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook và sau đó bấm dán để lưu hồ sơ name.nk2.

 4. Nếu tên hồ sơ người dùng Outlook khác trên máy tính mà bạn đang di chuyển tệp .nk2, bạn phải đổi tên tệp với tên hồ sơ người dùng Outlook đang sử dụng trên máy tính mới, sau khi bạn sao chép tệp vào thư mục chính xác. Ví dụ, nếu bạn di chuyển Kim Akers.nk2 từ máy tính ban đầu với một tên hồ sơ người dùng Outlook của Kim Akers, và bạn sao chép tệp Kim Akers.nk2 vào máy tính mới, bạn phải đổi tên tệp với tên hồ sơ Outlook được sử dụng trên máy tính mới.

 5. Khi được nhắc về cách thay thế tệp hiện có, bấm .

 6. Mở Outlook để xem các thay đổi đối với danh sách tự động hoàn tất.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×