Nhập dữ liệu vào Outlook Customer Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhập liên hệ, các công ty và giao dịch của bạn từ một bảng tính Excel. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang di chuyển từ một giải pháp quản lý liên hệ hiện có để quản lý khách hàng Outlook.

Nhập dữ liệu từ tệp .CSV

Tệp .CSV là tệp được phân tách bằng dấu phẩy mà Excel có thể đọc được. Nếu bạn có dữ liệu được lưu trữ trong bảng tính Excel thì bạn có thể chọn Tệp > Lưu Dưới dạng, rồi lưu tệp của bạn dưới dạng tệp .CSV.

 1. Chọn nút Xem thêm trên ngăn dẫn hướng Outlook, sau đó chọn bổ trợ để xem chi tiết về trình quản lý khách hàng Outlook khởi động.
  OLKNavPane_C3_201792317423

 2. Chọn tab liên hệ nếu bạn muốn nhập liên hệ, các công ty tab nếu bạn muốn nhập các công ty hoặc tab đề nếu bạn muốn nhập đề.

 3. Một lần vào tab có liên quan, chọn nhập ở trên cùng của lưới.
  Imp_C3_2017923175526

 4. Chọn Duyệt... để chọn tệp .CSV.

 5. Chọn Tiếp theo để cho phép Outlook Customer Manager phân tích tệp của bạn. Điều này cho phép Outlook Customer Manager xác minh rằng có thể nhập tệp.

 6. Ánh xạ các cột trong tệp .CSV của bạn với các trường trong Outlook Customer Manager. Ví dụ: bạn có thể ánh xạ trường Thành phố của tệp .CSV với trường Thành phố của Địa chỉ Kinh doanh trong Outlook Customer Manager.

 7. Chọn tiếp theo và chọn cách bạn muốn xử lý các mục trùng lặp.

  Chúng tôi xác định một mục nhập như là trùng lặp dựa trên các thao tác sau:

  • Liên hệ công việc được xác định là trùng lặp nếu có chứa cùng một email.

  • Các công ty được xác định là trùng lặp nếu có chứa cùng tên.

  • Thỏa thuận được xác định là trùng lặp nếu có chứa cùng tên.

 8. Tiếp tục chọn Tiếp theo để cho phép Outlook Customer Manager xác thực tệp của bạn, rồi chọn Bắt đầu nhập.

 9. Quy trình nhập chạy ở nền và bạn có thể thấy tiến trình ở dưới cùng của màn hình.

 10. Khi hoàn thành quy trình nhập, một thông báo ở dưới cùng của màn hình cung cấp một bản tóm tắt các bản ghi được nhập.

Tìm hiểu thêm về Outlook Customer Manager

Nếu bạn có thắc mắc về Outlook Customer Manager hoặc muốn duyệt toàn bộ tài liệu hướng dẫn về sản phẩm, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về Outlook Customer Manager.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×