Nhập dữ liệu trên biểu dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Graph bảo lưu hàng và cột của biểu dữ liệu cho văn bản xác định thông tin trong hàng hoặc cột đầu tiên. Trong trường hợp một xy (phân tán) hoặc biểu đồ bong bóng, hàng hoặc cột đầu tiên chứa giá trị.

  1. Chuyển sang biểu dữ liệu.

    Làm thế nào?

  2. Bấm vào một ô, sau đó nhập văn bản hoặc số bạn muốn.

Ghi chú: Nếu bạn thay đổi văn bản hiện có hoặc giá trị, biểu đồ sẽ thay đổi để phản ánh mới văn bản hoặc giá trị.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×