Nhập dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu truy cập vào một ứng dụng truy cập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cho bạn biết cách để đưa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Access trên máy tính vào một ứng dụng web Access, để bạn có thể chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp trong trình duyệt internet.

Ghi chú: Bài viết này không áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Để biết thêm thông tin về việc nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, hãy xem nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access.

Trước khi bạn bắt đầu, đây là một số điều cần cân nhắc:

 • Access sẽ không nhập các mối quan hệ bảng, cột được tính toán, quy tắc hợp lệ, giá trị mặc định, trường đính kèm, trường đối tượng OLE và các kiểu dữ liệu kế thừa nhất định vào ứng dụng web.

 • Access sẽ giữ nguyên tra cứu, vì vậy nếu bạn có các cột liên quan, hãy đảm bảo thiết lập các quan hệ bằng cách sử dụng trường tra cứu trước khi nhập bảng vào ứng dụng web.

Ngoài những điều sơ bộ trên, đây là cách thức nhập:

 1. Tạo một ứng dụng web Access mới hoặc mở một ứng dụng web hiện có trong Access. (Nếu bạn đang xem ứng dụng hiện có trong một trình duyệt, hãy bấm thiết đặt > tùy chỉnh trong Access).

  Nối kết Tùy chỉnh trong Access trong ứng dụng Access.

 2. Nếu trang Thêm Bảng không hiển thị, hãy bấm Trang đầu > Bảng.

 3. Trong mục Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có, hãy bấm Access.

  Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có.

 4. Bấm duyệt, hãy chọn cơ sở dữ liệu Access trên máy tính bạn đang nhập từ và bấm mở.

 5. Bấm OK, chọn bảng mà bạn muốn nhập, rồi bấm OK thêm lần nữa.

 6. Đóng trình hướng dẫn.

Access Hiển thị table(s) mới ở bên trái của màn hình, và tạo dạng xem mặc định cho từng. Tại thời điểm này, tốt nhất để thực hiện là bấm trang đầu > Khởi động ứng dụng. Trong trình duyệt, hãy bấm vào bảng mới và các dạng xem để xem mạo của mọi thứ. Để thực hiện thay đổi các dạng xem mặc định, hãy đóng trình duyệt và tùy chỉnh ứng dụng web trong Access.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×