Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu truy nhập vào ứng dụng web Access

Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu truy nhập vào ứng dụng web Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cho bạn biết cách để đưa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Access trên máy tính vào một ứng dụng web Access, để bạn có thể chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp trong trình duyệt internet.

Không sử dụng ứng dụng web Access? Bạn đang tìm kiếm thông tin về cách nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access trên máy tính? Trong trường hợp đó, hãy xem nhập hoặc nối kết đến dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu Access.

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Nhập dữ liệu vào ứng dụng web Access

Trước khi bạn bắt đầu, đây là một số điều cần cân nhắc:

 • Access sẽ không nhập các mối quan hệ bảng, cột được tính toán, quy tắc hợp lệ, giá trị mặc định, trường đính kèm, trường đối tượng OLE và các kiểu dữ liệu kế thừa nhất định vào ứng dụng web.

 • Access sẽ giữ nguyên tra cứu, vì vậy nếu bạn có các cột liên quan, hãy đảm bảo thiết lập các quan hệ bằng cách sử dụng trường tra cứu trước khi nhập bảng vào ứng dụng web.

Ngoài những điều sơ bộ trên, đây là cách thức nhập:

 1. Nếu bạn đã bắt đầu một ứng dụng web Access, mở nó trong Access (trong trình duyệt, hãy bấm thiết đặt > tùy chỉnh trong Access), rồi bấm trang đầu > bảng.

 2. Nếu trang Thêm Bảng không hiển thị, hãy bấm Trang đầu > Bảng.

 3. Trên trang Thêm bảng (điều đầu tiên bạn nhìn thấy khi tạo một ứng dụng tùy chỉnh mới), bạn có thể nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Access, sổ làm việc Excel khác, nguồn dữ liệu ODBC, các tệp văn bản/CSV, và danh sách SharePoint.

  Tùy chọn nguồn dữ liệu hiện có trong trang Thêm Bảng.

 4. Bên dưới tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có, hãy bấm Access.

  Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn nhập từ các nguồn dữ liệu ngoài truy nhập, bấm vào tùy chọn nguồn dữ liệu thích hợp và thực hiện theo các bước hướng dẫn.

 5. Hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài - cơ sở dữ liệu Access sẽ mở ra.

 6. Trên hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài - cơ sở dữ liệu Access , bấm duyệt, hãy chọn cơ sở dữ liệu Access trên máy tính bạn đang nhập từ và bấm mở.

 7. Hộp thoại Nhập đối tượng mở ra.

  Chọn đối tượng để nhập trên hộp thoại nhập đối tượng

  Ghi chú: Bạn chỉ có thể nhập bảng từ cơ sở dữ liệu Access trên máy tính vào một ứng dụng web Access. Bạn không thể nhập bất kỳ loại đối tượng khác.

 8. Trong hộp thoại Nhập đối tượng , trên tab bảng , hãy chọn bảng bạn muốn nhập.

  Để hủy bỏ một đối tượng đã chọn, bấm vào đối tượng một lần nữa.

 9. Bấm OK để bắt đầu quá trình nhập.

  Truy cập nhập dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi nếu gặp bất kỳ sự cố.

 10. Access Hiển thị table(s) mới ở bên trái của màn hình, và tạo dạng xem mặc định cho từng. Tại thời điểm này, tốt nhất để thực hiện là bấm trang đầu > Khởi động ứng dụng. Trong trình duyệt, hãy bấm vào bảng mới và các dạng xem để xem tất cả mọi thứ trông như thế nào. Để thực hiện thay đổi các dạng xem mặc định, hãy đóng trình duyệt và tùy chỉnh ứng dụng web trong Access.

Ghi chú: 

 • Nhập dữ liệu vào ứng dụng web Access luôn tạo ra một bảng mới với mặc định dạng xem danh sách và biểu dữ liệu.

 • Bạn không thể nối dữ liệu vào các bảng hiện có bằng cách dùng Trình hướng dẫn Nhập trong một ứng dụng. Tuy nhiên, bạn có thể nhập dữ liệu vào một bảng mới và sau đó làm một trong những điều sau đây:

  • Dùng các dạng xem biểu dữ liệu để sao chép và dán dữ liệu vào bảng đích, hoặc

  • Dùng hành động CreateRecord (Tạo Bản ghi) trong một macro dữ liệu để thêm dữ liệu được nhập vào bảng đích.

Mẹo: Tạo tra cứu giữa các bảng mới và các bảng hiện có để bắt đầu nối dữ liệu với nhau. Miễn là các dạng xem mặc định của bảng không được sửa đổi từ bản gốc, Access sẽ thêm các điều khiển "dữ liệu liên quan" thích hợp nhằm giúp bạn bắt đầu sử dụng dữ liệu.

Dữ liệu ngoài thao tác sẵn dùng trong ứng dụng web Access và cơ sở dữ liệu

Bảng này cho phép bạn tham chiếu nhanh loại tệp, bạn có thể nhập hoặc nối kết đến ứng dụng web Access hoặc cơ sở dữ liệu.

Ứng dụng web Access có thể nhập...

Ứng dụng web Access có thể nối kết tới...

Cơ sở dữ liệu có thể nhập...

Cơ sở dữ liệu có thể nối kết tới...

Microsoft Excel

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Chấm màu lục
(chỉ đọc)

Microsoft Access

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Cơ sở dữ liệu ODBC như SQL Server

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Các tệp văn bản hoặc giá trị phân cách bằng dấu phẩy (CSV)

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Chấm màu lục
(thêm bản ghi mới)

Danh sách SharePoint

Chấm màu lục

Chấm màu lục
(chỉ đọc)

Chấm màu lục

Chấm màu lục

XML

Chấm màu lục

Dịch vụ Dữ liệu

Chấm màu lục

Chấm màu lục
(chỉ đọc)

Tài liệu HTML

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Thư mục Outlook

Chấm màu lục

Chấm màu lục

Để tìm hiểu cách nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, hãy xem nhập hoặc nối kết đến dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu Access.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×