Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Với Power Query, bạn có thể nhập dữ liệu từ tất cả các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bằng Power Query (ngoại trừ Microsoft Access) bằng cách trực tiếp chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc đối với cơ sở dữ liệu bằng cách dùng Power Query, thay vì phải xây dựng truy vấn của bạn sử dụng giao diện Power Query. Điều này cho phép bạn dùng một truy vấn hiện có và trả về kết quả dữ liệu cần thiết, mà không cần phải dựng lại truy vấn sử dụng giao diện Power Query. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn phức tạp mà bạn có thể không muốn hoặc biết làm thế nào để xây dựng lại sử dụng giao diện Power Query.

Ghi chú Bảo mật : Truy vấn cơ sở dữ liệu riêng nhằm thể phía không ảnh hưởng. Tuy nhiên, Power Query không đảm bảo rằng truy vấn sẽ không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu. Nếu bạn chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc được viết bởi người dùng khác, bạn sẽ được nhắc để đảm bảo rằng bạn đã biết về các truy vấn sẽ được đánh giá với chứng danh của bạn.

Power Query cho phép bạn chỉ rõ truy vấn cơ sở dữ liệu gốc của bạn trong hộp Câu lệnh SQL trong khi đang kết nối với một cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server bằng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc. Quy trình này cũng tương tự đối với các cơ sở dữ liệu khác được hỗ trợ bởi Power Query.

 1. Kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server bằng cách dùng Power Query. Trong ruy-băng, trên tab POWER QUERY , hãy chọn Từ cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server cơ sở dữ liệu.

  Lấy Dữ liệu Ngoài từ Cơ sở dữ liệu
 2. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL:

  1. Chỉ rõ Máy chủ và Cơ sở dữ liệu để kết nối tới, mà từ đó bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

  2. Bung rộng Câu lệnh SQL để hiển thị một hộp trong đó bạn có thể gõ hoặc sao chép truy vấn cơ sở dữ liệu gốc của mình. Sau khi xác định truy vấn, hãy bấm OK.

   Chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc

 3. Nếu bạn đang kết nối đến máy chủ này lần đầu tiên, hộp thoại tiếp theo sẽ nhắc bạn chọn chế độ xác thực để kết nối với cơ sở dữ liệu. Hãy chọn chế độ xác thực phù hợp và tiếp tục.

  Ghi chú:  Nếu bạn không có quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu (máy chủ/cơ sở dữ liệu) mà bạn đang tìm cách kết nối, bạn sẽ được nhắc yêu cầu quyền truy nhập vào máy chủ/cơ sở dữ liệu nếu thông tin về yêu cầu quyền truy nhập được xác định trong Power BI cho nguồn dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về yêu cầu quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu, hãy xem Yêu cầu quyền truy nhập vào Nguồn Dữ liệu Nội bộ.

 4. Dữ liệu được trả về trong Trình soạn thảo Truy vấn dưới dạng kết quả chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc. Hãy định hình dữ liệu theo yêu cầu, rồi bấm Áp dụng & Đóng để lưu các thay đổi và nhập dữ liệu vào trang tính.

  Trình soạn thảo Truy vấn

Xem Thêm

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×