Nhập biểu mẫu dữ liệu vào biểu mẫu InfoPath

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Biểu mẫu dữ liệu nhập khẩu đảm bạn có thể có cho bạn điền Microsoft Office InfoPath 2007 biểu mẫu bằng cách sử dụng dữ liệu từ tệp trong định dạng khác. Office InfoPath 2007 không bao gồm bất kỳ nhập khẩu dữ liệu. Tuy nhiên, một nhà cung cấp bên thứ ba hoặc người khác trong tổ chức của bạn có thể tạo biểu mẫu nhập khẩu dữ liệu mà bạn có thể cài đặt và sử dụng. Bạn có thể duyệt nhập khẩu phát triển bởi cá nhân bên thứ ba. Nếu nhập khẩu dữ liệu được phát triển trong công ty của riêng bạn, rồi ai đó trong bộ phận CNTT của bạn có thể yêu cầu bạn phải cài đặt nó bằng cách sử dụng một chương trình thiết lập, hoặc họ có thể cài đặt nó cho bạn tự động.

Ví dụ, giả sử rằng kế hoạch tổ chức của bạn để nhập dữ liệu hiện có từ giấy tuyên bố bảo hiểm vào InfoPath bảo hiểm tuyên bố sở hữu biểu mẫu. Để tự động hóa quy trình, những người phát triển trong bộ phận CNTT của bạn có thể thiết kế một nhập khẩu dữ liệu mà duyệt qua các biểu mẫu tài liệu, và sau đó thực hiện việc nhận dạng ký tự quang học (OCR) để dịch biểu mẫu được quét vào ký tự thực tế văn bản. Bạn có thể dùng nhập khẩu dữ liệu một cách hiệu quả truyền dữ liệu từ các biểu mẫu hiện có vào trường tương ứng trong biểu mẫu InfoPath của bạn.

Lưu ý: Để nhập dữ liệu vào biểu mẫu InfoPath với quyền hạn chế, bạn phải có toàn quyền kiểm soát hoặc thay đổi truy nhập vào biểu mẫu. Nếu bạn chỉ đọc truy nhập vào biểu mẫu, lệnh Nhập biểu mẫu dữ liệu trên menu tệp không sẵn dùng.

Sử dụng một nhập khẩu đã được cài đặt để nhập dữ liệu biểu mẫu vào InfoPath

Nếu bạn đã cài đặt một nhập khẩu, bạn có thể làm theo các bước dưới đây để nhập biểu mẫu dữ liệu vào biểu mẫu InfoPath đang mở.

  1. Trên menu tệp , bấm Nhập biểu mẫu dữ liệu.

  2. Trong danh sách chọn nhập khẩu sử dụng trên trang đầu tiên của hộp thoại Nhập biểu mẫu dữ liệu , bấm nhập khẩu đã được cài đặt, sau đó bấm OK.

  3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong hộp thoại Nhập biểu mẫu dữ liệu để hoàn tất việc nhập một tệp.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×