Nhận trợ giúp với Outlook.com

Các tài khoản email Outlook.com, Hotmail, Live và MSN hoạt động trên nền tảng Outlook.com.

Dấu hỏi biểu thị nội dung trợ giúp Tôi muốn được trợ giúp về Outlook 2016

Trong bài viết này

Bắt đầu

Làm việc với thư

Làm việc với lịch

Làm việc với mọi người (danh bạ)

Quản lý tài khoản của bạn

Khắc phục sự cố

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×