Nhận trợ giúp trong ứng dụng cho Outlook for iOS và Android

Bạn muốn làm gì?

Truy nhập các câu hỏi thường gặp trong ứng dụng ở Outlook for iOS hoặc Android

Dễ dàng tìm thông tin bạn cần bằng cách tìm kiếm ở các câu hỏi thường gặp trong ứng dụng toàn diện!

Outlook for iOS

Mở Menu > nhấn vào ? > Câu hỏi thường gặp.

Nhấn để mở menu có thể thu gọn nằm ở góc

Trong menu Outlook for iOS, nhấn vào "?"

Chọn Câu hỏi thường gặp

Outlook for Android

Mở Menu, rồi đi tới Cài đặt > Trợ giúp & phản hồi > Câu hỏi thường gặp.

Đi đến Cài đặt

Chọn Trợ giúp & phản hồi

Chọn Câu hỏi thường gặp

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ trong Outlook for iOS hoặc Android

Lựa chọn tốt nhất để bạn có được sự trợ giúp chuyên nghiệp nhất về Outlook for iOS hoặc Android nằm ngay bên trong ứng dụng! Dễ dàng liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi bằng cách sử dụng chức năng gửi tin nhắn trong Outlook.

Lưu ý: Khi bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bạn sẽ không nhận được email hoặc nhận được một cuộc gọi lại. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được thông báo khi nhóm hỗ trợ trả lời bạn và bạn có thể dễ dàng liên lạc với họ trong ứng dụng. Tìm thông báo trên biểu tượng Cài đặt và biểu tượng Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

Outlook for iOS

Mở Menu > nhấn vào ? > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

Nhấn để mở menu có thể thu gọn nằm ở góc

Trong menu Outlook for iOS, nhấn vào "?"

Chọn Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ

Outlook for Android

Đi tới Cài đặt > Trợ giúp & phản hồi > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

Đi đến Cài đặt

Chọn Trợ giúp & phản hồi

Chọn Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ

Đề xuất một tính năng cho Outlook for iOS hoặc Android

Bạn có yêu cầu về tính năng hoặc muốn bỏ phiếu cho ý tưởng của người khác? Chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến từ bạn để có thể xây dựng một ứng dụng tốt hơn.

Hãy truy nhập Hộp đề xuất của chúng tôi để gửi ý tưởng mới hoặc bỏ phiếu cho một ý tưởng hiện có để thể hiện nhu cầu của bạn. Nếu không, hãy sử dụng phương pháp trong ứng dụng ở dưới đây:

Outlook for iOS

Mở Menu > nhấn vào ? > Đề xuất một tính năng.

Nhấn để mở menu có thể thu gọn nằm ở góc

Trong menu Outlook for iOS, nhấn vào "?"

Chọn Đề xuất một tính năng

Outlook for Android

Đi tới Cài đặt > Trợ giúp & phản hồi > Đề xuất một tính năng.

Đi đến Cài đặt

Chọn Trợ giúp & phản hồi

Chọn Đề xuất một tính năng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×