Nhận trợ giúp trong ứng dụng cho Outlook cho iOS và Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn muốn làm gì?

Truy nhập câu hỏi thường gặp trong ứng dụng trong Outlook cho iOS hoặc Android

Dễ dàng tìm thông tin bạn cần bằng cách tìm các chủ đề trợ giúp trong của chúng tôi câu hỏi thường gặp toàn diện--ngay từ thiết bị của bạn!

Thiết đặt > Trợ giúp & phản hồi > câu hỏi thường gặp.

Outlook cho iOS

Thiết đặt ứng dụng Outlook

Chọn trợ giúp & phản hồi

Chọn câu hỏi thường gặp

Outlook cho Android

Đi đến Thiết đặt

Chọn trợ giúp & phản hồi

Chọn câu hỏi thường gặp

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ trong Outlook cho iOS hoặc Android

Cách tốt nhất để được trợ giúp chuyên gia nhất với Outlook cho iOS hoặc Android là ngay bên trong ứng dụng! Dễ dàng liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi sử dụng các chức năng thông báo trong Outlook.

Ghi chú: Khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi, bạn sẽ không nhận được một email hoặc nhận cuộc gọi lại. Nhưng bạn sẽ nhận được một thông báo khi nhóm hỗ trợ gửi cho bạn một câu trả lời, và có thể dễ dàng liên lạc với họ trong ứng dụng Hiển thị cho thông báo trên các thiết đặt và liên hệ hỗ trợ các biểu tượng.

Thiết đặt > Trợ giúp & phản hồi > liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Outlook cho iOS

Thiết đặt ứng dụng Outlook

Chọn trợ giúp & phản hồi

Chọn liên hệ hỗ trợ

Outlook cho Android

Đi đến Thiết đặt

Chọn trợ giúp & phản hồi

Chọn liên hệ hỗ trợ

Gợi ý một tính năng dành cho Outlook cho iOS hoặc Android

Có một yêu cầu tính năng hoặc muốn bỏ phiếu cho ý tưởng của người khác? Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn để chúng tôi có thể xây dựng một ứng dụng tốt hơn.

  • Hãy truy cập của chúng tôi Đề nghị hộp để gửi các ý tưởng mới hoặc bỏ phiếu cho hiện có nào để hiện yêu cầu của bạn.

  • Bạn cũng có thể gửi phản hồi của bạn ngay từ Outlook bằng cách đi tới thiết đặt > Trợ giúp & phản hồi > gợi ý một tính năng.

Outlook cho iOS

Thiết đặt ứng dụng Outlook

Chọn trợ giúp & phản hồi

Chọn gợi ý một tính năng

Outlook cho Android

Đi đến Thiết đặt

Chọn trợ giúp & phản hồi

Chọn gợi ý một tính năng

Cần phải nói chuyện với người nào đó?

  • Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

  • Nếu bạn có một cơ quan hoặc tài khoản trường học sử dụng Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản nền tảng Exchange, nói chuyện với người quản trị Office 365 hoặc hỗ trợ kỹ thuật của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×