Nhận trợ giúp từ Dịch vụ Hỗ trợ của Microsoft

Nhận câu trả lời dành riêng cho cá nhân từ chuyên gia hỗ trợ của Microsoft. Các tùy chọn hỗ trợ bao gồm hỗ trợ qua điện thoại, trò chuyện hoặc email. Bạn có thể truy nhập thẳng tới trang chủ của Hỗ trợ của Microsoft Office và chọn một trong các tùy chọn hỗ trợ ở cuối trang hoặc thực hiện như sau trong các chương trình Microsoft Office này.

 1. Đi đến Trung tâm Trợ giúp Access.

 2. Ở cuối trang, bấm vào Liên hệ với Chúng tôi.

 1. Nhập Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ vào hộp Cho tôi biết bạn muốn làm gì.

 2. Bấm vào Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

 1. Đi đến Trung tâm Trợ giúp OneNote.

 2. Ở cuối trang, bấm vào Liên hệ với Chúng tôi.

 • Bấm vào Tệp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

 1. Nhập Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ vào hộp Cho tôi biết bạn muốn làm gì.

 2. Bấm vào Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

 1. Đi đến Trung tâm Trợ giúp Project.

 2. Ở cuối trang, bấm vào Liên hệ với Chúng tôi.

 1. Đi đến Trung tâm Trợ giúp Publisher.

 2. Ở cuối trang, bấm vào Liên hệ với Chúng tôi.

 1. Đi đến Trung tâm Trợ giúp Visio.

 2. Ở cuối trang, bấm vào Liên hệ với Chúng tôi.

 1. Nhập Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ vào hộp Cho tôi biết bạn muốn làm gì.

 2. Bấm vào Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

 • Bấm vào Tệp > Tài khoản > Giới thiệu (tên ứng dụng) > Hỗ trợ Kỹ thuật.

 1. Bấm vào Tệp > Trợ giúp > Liên hệ với Chúng tôi > Bắt Đầu.

 2. Nhập câu hỏi của bạn vào hộp văn bản Trợ lý Ảo, rồi bấm vào mũi tên. Nếu cần, Trợ lý Ảo sẽ hỏi bạn thêm câu hỏi khác. Bạn có thể kết nối với nhân viên hỗ trợ trực tuyến bất kỳ lúc nào.

Microsoft Office 2007 đã được kết thúc hỗ trợ vào 10/10/2017. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục: Lộ trình kết thúc hỗ trợ của Office 2007.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×