Nhận tối đa số lỗi khi bạn tìm cách để lấy lại Office?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có nhận được lỗi này khi cố gắng thực hiện Office 2013 hoặc Office 2016?

"Bạn đã đạt đến số sản phẩm Office có thể được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, tối đa."

Bạn có thể nhận được lỗi này khi bạn đã dùng số bản sao của Office cần một tài khoản Microsoft, tối đa. Bạn có một vài tùy chọn để xử lý này.

1 - tạo một tài khoản Microsoft thứ hai

Nếu bạn muốn thực hiện thêm các bản sao của Office và bạn đã đạt giới hạn, bạn có thể tạo một tài khoản Microsoft thứ hai và thực hiện thêm các bản sao của Office bằng tài khoản Microsoft thứ hai này.

Ghi chú: Khi muốn dùng nhiều giấy phép cho một tài khoản Microsoft, bạn sẽ không có quản lý khóa sản phẩm Trung tâm trên trang Tài khoản của tôi .

  1. Tạo tài khoản Microsoft thứ hai từ https://signup.live.com

  2. Đi tới vị trí nơi bạn đã mua Office, chẳng hạn như http://office.microsoft.com

  3. Mua và thực hiện các bản sao còn lại của Office bằng tài khoản Microsoft mới.

2 - hãy cân nhắc việc cấp phép số lớn

Cấp phép phần mềm số lớn sẽ giúp dễ dàng hơn và có thể chấp nhận được để chạy phần mềm trên nhiều máy tính trong cùng một tổ chức.

Vui lòng đi đến trang web cấp phép số lớn Microsoft để biết thêm thông tin.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×