Nhận quyền truy nhập vào đặt chỗ của Microsoft

Chủ đề này giải thích cách tải phần bổ trợ miễn phí Microsoft đặt chỗ, rồi gán giấy phép cho người dùng của bạn.

Tải phần bổ trợ Microsoft đặt chỗ miễn phí cho các thuê bao doanh nghiệp

Đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp, Office 365 Enterprise E3 và đăng ký E5, ứng dụng Microsoft đặt sẵn được cung cấp thông qua phần bổ trợ Business Apps (miễn phí) được tắt theo mặc định. Hãy làm theo các bước sau để nhận giấy phép và gán cho người dùng của bạn.

Quan trọng: Các bước này chỉ áp dụng cho các đăng ký Office 365 được mua trực tiếp bởi khách hàng.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Microsoft 365. Bạn phải là người quản trị toàn cầu. Vị trí đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 2. Trong Trung tâm quản trị, đi tới thanh toán > dịch vụ mua.

 3. Trên trang mua dịch vụ , chọn nhấn Ctrl + F trên bàn phím của bạn để mở hàm find của trình duyệt, sau đó tìm kiếm các ứng dụng dành cho doanh nghiệp (miễn phí).

 4. Khi bạn tìm thấy thẻ Business (miễn phí) , hãy di chuột hoặc bấm vào vị trí bất kỳ trên thẻ để hiển thị nút mua ngay , rồi bấm vào mua ngay. (Đừng lo lắng, bổ trợ này thực sự là miễn phí.)

 5. Sử dụng các biểu tượng + (cộng) và - (trừ) để chọn số lượng giấy phép mà bạn cần, rồi chọn kiểm xuất ngay bây giờ.

 6. Trên trang Checkout , hãy xem lại đơn hàng của bạn, rồi bấm vào tiếp theo.

 7. Chọn hóa đơn từ phương thức thanh toán nếu bạn không muốn cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn tại thời điểm này. Bạn sẽ nhận được thông báo email nhắc bạn biết rằng đăng ký của bạn sẽ gia hạn và nó sẽ trông giống như một tuyên bố thanh toán, nhưng bạn sẽ nợ $0,00.

 8. Chọn đặt hàng.

 9. Trên trang bạn đã đặt tất cả, bạn có tùy chọn gán giấy phép cho người dùng của mình hoặc đi đến trang chủ Trung tâm quản trị.

 10. Làm theo các hướng dẫn trong gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp. Hướng dẫn sẽ cho phép bạn thêm giấy phép vào chỉ một người dùng hoặc nhiều người dùng.

Làm theo các bước trong chủ đề thiết lập Microsoft đặt chỗ cho các bước tiếp theo.

Tải phần bổ trợ đặt chỗ miễn phí cho thỏa thuận Microsoft Enterprise hoặc thuê bao cấp phép số lớn

Nếu bạn đã mua Office 365 Enterprise E3 và E5 thông qua thỏa thuận Microsoft Enterprise hoặc thông qua cấp phép số lượng lớn, bạn phải có được phần bổ trợ Microsoft đặt chỗ thông qua Trung tâm dịch vụ cấp phép số lớn (VLSC). Sau khi bạn nhận được phần bổ trợ miễn phí, bạn có thể gán giấy phép cho người dùng trong tổ chức của mình. Làm việc với đối tác hoặc người bán lại kênh của bạn để đặt thứ tự đơn hàng bằng 0 cho phần bổ trợ. Sau khi bạn đã mua phần bổ trợ trong Trung tâm dịch vụ cấp phép số lớn, hãy làm theo các bước sau để nhận giấy phép và gán cho người dùng của bạn trong Trung tâm quản trị Microsoft 365.

Xem các chủ đề sau đây để biết thông tin về VLSC:

Tải phần bổ trợ đặt chỗ miễn phí

 1. Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Microsoft 365. Bạn phải là người quản trị toàn cầu. Vị trí đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 2. Trong Trung tâm quản trị, đi tới thanh toán > dịch vụ mua.

 3. Trên trang mua dịch vụ , chọn nhấn Ctrl + F trên bàn phím của bạn để mở hàm find của trình duyệt, sau đó tìm kiếm các ứng dụng dành cho doanh nghiệp (miễn phí).

 4. Khi bạn tìm thấy thẻ Business (miễn phí) , hãy di chuột hoặc bấm vào vị trí bất kỳ trên thẻ để hiển thị nút mua ngay , rồi bấm vào mua ngay. (Đừng lo lắng, bổ trợ này thực sự là miễn phí.)

 5. Sử dụng các biểu tượng + (cộng) và - (trừ) để chọn số lượng giấy phép mà bạn cần, rồi chọn kiểm xuất ngay bây giờ.

 6. Trên trang Checkout , hãy xem lại đơn hàng của bạn, rồi bấm vào tiếp theo.

 7. Chọn hóa đơn từ phương thức thanh toán nếu bạn không muốn cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn tại thời điểm này. Bạn sẽ nhận được thông báo email nhắc bạn biết rằng đăng ký của bạn sẽ gia hạn và nó sẽ trông giống như một tuyên bố thanh toán, nhưng bạn sẽ nợ $0,00.

 8. Chọn đặt hàng.

 9. Trên trang bạn đã đặt tất cả, bạn có tùy chọn gán giấy phép cho người dùng của mình hoặc đi đến trang chủ Trung tâm quản trị.

 10. Làm theo các hướng dẫn trong gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp. Hướng dẫn sẽ cho phép bạn thêm giấy phép vào chỉ một người dùng hoặc nhiều người dùng.

Làm theo các bước trong chủ đề thiết lập Microsoft đặt chỗ cho các bước tiếp theo.

Tải phần bổ trợ dành cho doanh nghiệp miễn phí (miễn phí) cho thuê bao nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây (CPC)

Nếu bạn đã mua Office 365 Enterprise E3 và E5, thông qua một nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây, bạn sẽ phải làm việc với đối tác của bạn để có quyền truy nhập vào đặt sẵn Microsoft.

Tải phần bổ trợ đặt chỗ miễn phí cho các gói đăng ký dành cho doanh nghiệp cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet (Trung Quốc)

Đặt chỗ của Microsoft hiện có sẵn cho các thuê bao Office 365 Enterprise E3 và E5, trong đó Office 365 được vận hành bởi 21Vianet (Trung Quốc). Hãy làm theo các bước sau đây để đặt chỗ cho tổ chức của bạn.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm quản trị cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet (Trung Quốc). Bạn phải là người quản trị toàn cầu.

 2. Trong Trung tâm quản trị, đi tới thanh toán > dịch vụ mua.

 3. Trên trang mua dịch vụ , chọn nhấn Ctrl + F trên bàn phím của bạn để mở hàm find của trình duyệt, sau đó tìm kiếm các ứng dụng dành cho doanh nghiệp (miễn phí).

 4. Khi bạn tìm thấy thẻ Business (miễn phí) , hãy di chuột hoặc bấm vào vị trí bất kỳ trên thẻ để hiển thị nút mua ngay , rồi bấm vào mua ngay. (Đừng lo lắng, bổ trợ này thực sự là miễn phí.)

 5. Sử dụng các biểu tượng + (cộng) và - (trừ) để chọn số lượng giấy phép mà bạn cần, rồi chọn kiểm xuất ngay bây giờ.

 6. Trên trang Checkout , hãy xem lại đơn hàng của bạn, rồi bấm vào tiếp theo.

 7. Chọn hóa đơn từ phương thức thanh toán nếu bạn không muốn cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn tại thời điểm này. Bạn sẽ nhận được thông báo email nhắc bạn biết rằng đăng ký của bạn sẽ gia hạn và nó sẽ trông giống như một tuyên bố thanh toán, nhưng bạn sẽ nợ $0,00.

 8. Chọn đặt hàng.

 9. Trên trang bạn đã đặt tất cả, bạn có tùy chọn gán giấy phép cho người dùng của mình hoặc đi đến trang chủ Trung tâm quản trị.

 10. Làm theo các hướng dẫn trong gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp. Hướng dẫn sẽ cho phép bạn thêm giấy phép vào chỉ một người dùng hoặc nhiều người dùng.

Làm theo các bước trong chủ đề thiết lập Microsoft đặt chỗ cho các bước tiếp theo.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×