Nhận dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Điểm nổi bật của Microsoft Azure Marketplace là dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu về nhân khẩu học, môi trường, tài chính, bán lẻ và thể thao. Nhiều nguồn được miễn phí. Bạn có thể lấy các nguồn cấp dữ liệu để sử dụng dữ liệu này trong một Mô hình Dữ liệu mà bạn dựng trong Excel và trong bổ trợ Power Pivot.

Bạn cần có một tài khoản Microsoft để sử dụng dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace. Nếu bạn mới dùng Azure Marketplace, hãy thử một trong trong các nguồn dữ liệu để tìm hiểu các bước. Bạn cũng có thể Tài liệu hướng dẫn: Tạo báo cáo Power View với dữ liệu Microsoft Azure Marketplace.

Bắt đầu từ Microsoft Azure Marketplace

 1. Đi tới trang Web Microsoft Azure Marketplace .

 2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 3. Khi sử dụng lần đầu tiên, hãy điền thông tin tài khoản và tạo ID tài khoản để sử dụng khi nhập hoặc xuất sang Excel.

 4. Bấm Dữ liệu.

 5. Trong phần Giá, bấm Miễn phí để chỉ liệt kê các nguồn dữ liệu miễn phí.

 6. Bấm vào nguồn dữ liệu. Đối với hầu hết các nguồn dữ liệu, bao gồm cả nguồn dữ liệu miễn phí, bạn cần đăng ký để sử dụng. Bấm vào liên kết để đăng ký.

 7. Trên trang nguồn dữ liệu, tìm Khám phá Dữ liệu này. Hầu hết các trang đều có một liên kết có tên này mà khi nhấp vào sẽ mở ra cửa sổ truy vấn.

 8. Chạy truy vấn.

 9. Trong Xuất đến Chương trình, hãy chọn Power Pivot Excel, rồi bấm Tải xuống.

 10. Khi được nhắc mở hoặc lưu tài liệu, hãy bấm Mở.

 11. Bấm Tạo Sổ làm việc Mới, rồi bấm OK. Excel sẽ mở ra, khởi động bổ trợ Power Pivot, mở cửa sổ Power Pivot và khởi động trình hướng dẫn Nhập Bảng, với URL nguồn cấp dữ liệu đã được xác định.

 12. Power Pivot có thể yêu cầu ID Tài khoản. Hãy tìm ID Tài khoản tại trang Tài khoản Của tôi trên Azure Marketplace.

Bắt đầu từ Power Pivot

 1. Trong Excel, tab Power Pivot > Quản lý Mô hình Dữ liệu để mở cửa sổ Power Pivot.

 2. Trên Trang đầu > Lấy Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ Microsoft Azure Marketplace.

 3. Microsoft Azure Marketplace mở ra trên trang Danh mục của site. Hãy chọn các thiết đặt bên trái để lọc dữ liệu theo kiểu, giá cả, thể loại và hãng phát hành. Duyệt đến và đăng ký để lấy các tập dữ liệu đặt mua hoặc miễn phí mà bạn có thể nhập trực tiếp vào Power Pivot.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×