Những điều bạn cần biết về di chuyển email kiểu chuyển giao đến Office 365

Là một phần của quá trình triển khai Office 365, bạn có thể di chuyển nội dung của hộp thư người dùng từ một hệ thống email nguồn sang Office 365. Khi bạn làm toàn bộ việc này cùng một lúc, nó được gọi là di chuyển chuyển giao. Nên chọn di chuyển chuyển giao khi:

 • Tổ chức Exchange tại chỗ hiện tại của bạn là Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server 2016.

 • Tổ chức Exchange tại chỗ của bạn có ít hơn 2.000 hộp thư.

  Lưu ý: Ngay cả khi di chuyển chuyển giao có hỗ trợ di chuyển tối đa là 2000 hộp thư, do độ dài thời gian cần thiết để tạo và di chuyển 2000 người dùng, nên sẽ hợp lý hơn nếu di chuyển 150 người dùng hoặc ít hơn.

Nếu di chuyển chuyển giao sẽ không phù hợp với bạn, hãy xem Các cách di chuyển email đến Office 365 để xem các tùy chọn khác.

Những điều cần cân nhắc

Thiết lập di chuyển chuyển giao email đến Office 365 cần phải lập kế hoạch cẩn thận. Trước khi bạn bắt đầu, dưới đây là một số điều cần xem xét:

 • Bạn có thể di chuyển toàn bộ tổ chức email sang Office 365 trong vài ngày và có thể quản lý tài khoản người dùng trong Office 365.

 • Có thể di chuyển tối đa 2.000 hộp thư đến Office 365 bằng cách sử dụng di chuyển chuyển giao Exchange. Tuy nhiên, bạn chỉ nên di chuyển 150 hộp thư.

 • Tên miền chính được sử dụng cho tổ chức Exchange tại chỗ của bạn phải là một tên miền được chấp nhận là tên miền do bạn sở hữu trong tổ chức Office 365 của bạn.

 • Sau khi hoàn thành việc di chuyển, mỗi người dùng có một hộp thư Exchange tại chỗ cũng sẽ là một người dùng mới trong Office 365. Nhưng bạn vẫn sẽ phải gán giấy phép cho người dùng có hộp thư được di chuyển.

Ảnh hưởng đến người dùng

Sau khi tổ chức tại chỗ và Office 365 của bạn được thiết lập cho việc di chuyển chuyển giao, các nhiệm vụ sau thiết lập có thể ảnh hưởng đến người dùng của bạn.

 • Người quản trị hoặc người dùng phải cấu hình máy tính để bàn         Đảm bảo các máy tính để bàn được cập nhật và thiết lập để sử dụng với Office 365. Những hành động này cho phép người dùng sử dụng thông tin đăng nhập người dùng cục bộ để đăng nhập vào Office 365 từ các ứng dụng trên máy tính. Người dùng có quyền cài đặt ứng dụng có thể cập nhật và thiết lập máy tính để bàn của riêng họ. Hoặc các bản cập nhật có thể được cài đặt cho họ. Sau khi thực hiện cập nhật, người dùng có thể gửi email từ Outlook 2013, Outlook 2010 hoặc Outlook 2007.

 • Độ trễ tiềm tàng khi định tuyến email        Email được gửi đến người dùng tại chỗ có hộp thư đã được di chuyển đến Office 365 sẽ được định tuyến tới các hộp thư Exchange tại chỗ của họ cho đến khi bản ghi MX được thay đổi.

Di chuyển chuyển giao hoạt động như thế nào?

Các bước chính bạn thực hiện để di chuyển chuyển giao được thể hiện trong hình minh họa sau đây.

Quy trình thực hiện di chuyển email kiểu chuyển giao sang Office 365
 1. Người quản trị thông báo về các thay đổi sắp tới cho người dùng và xác nhận quyền sở hữu tên miền với nhà đăng ký tên miền.

  Xem các bước hướng dẫn trong Xác nhận bạn sở hữu tên miền.

 2. Người quản trị chuẩn bị máy chủ để di chuyển chuyển giao và tạo nhóm bảo mật hỗ trợ thư trống trong Office 365.

  Xem các bước hướng dẫn trong Chuẩn bị cho việc di chuyển chuyển giao.

 3. Người quản trị kết nối Office 365 với hệ thống email tại chỗ (điều này được gọi là tạo điểm cuối di chuyển).

  Xem các bước hướng dẫn trong Kết nối Office 365 với hệ thống email của bạn.

 4. Người quản trị di chuyển các hộp thư và sau đó xác nhận việc di chuyển.

  Xem các bước hướng dẫn trong Di chuyển hộp thư của bạn.

 5. Cấp giấy phép Office 365 cho người dùng của bạn.

 6. Người quản trị cấu hình tên miền để bắt đầu định tuyến email trực tiếp đến Office 365.

  Xem các bước hướng dẫn trong Định tuyến email của bạn trực tiếp đến Office 365.

 7. Người quản trị xác nhận định tuyến đã thay đổi, rồi xoá lô di chuyển chuyển giao.

  Xem các bước hướng dẫn trong Xoá lô di chuyển chuyển giao.

 8. Người quản trị hoàn thành các nhiệm vụ sau khi di chuyển trong Office 365 (gán giấy phép cho người dùng và tạo một bản ghi Tự động phát hiện Hệ thống Tên Miền (DNS)) và tùy chọn ngừng hoạt động máy chủ Exchange tại chỗ.

  Xem các bước hướng dẫn trong Hoàn tất nhiệm vụ sau khi di chuyển.

 9. Người quản trị gửi thư chào mừng đến người dùng để thông báo cho họ về Office 365 và mô tả cách đăng nhập vào hộp thư mới của họ.

Bạn sẵn sàng bắt đầu chưa?

Nếu bạn đã cảm thấy thoải mái với việc thiết lập di chuyển đến Office 365, đây là các nhiệm vụ cần thực hiện:

 • Thiết lập Exchange Server bằng cách sử dụng Trung tâm quản trị Exchange.

 • Thay đổi bản ghi MX của tổ chức bạn để chỉ tới Office 365 khi di chuyển hoàn tất. Bản ghi MX của bạn là cách thức các hệ thống thư khác tìm được vị trí hệ thống email của bạn. Thay đổi bản ghi MX của bạn cho phép các hệ thống thư khác bắt đầu gửi email trực tiếp đến các hộp thư mới trong Office 365. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách thực hiện điều này cho nhiều nhà cung cấp DNS. Để thiết lập máy chủ DNS công cộng của mình, bạn cần thay đổi bản ghi MX của tổ chức bạn để chỉ tới Office 365 nếu bạn chọn định tuyến tất cả các thư Internet gửi đến cho tổ chức Exchange tại chỗ của bạn thông qua Office 365.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu di chuyển chuyển giao, hãy đi tới Thực hiện di chuyển chuyển giao email đến Office 365.

Xem Thêm

Các cách di chuyển email đến Office 365

Sử dụng PowerShell để thực hiện di chuyển chuyển giao đến Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×