Nhúng tệp Microsoft Office trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với OneNote, bạn có thể tập hợp và giữ tất cả các loại thông tin trong cùng một chỗ, bao gồm thông tin từ các nguồn khác. Thay vì nhập lại thông tin hoặc dựa vào các nối kết với tài liệu và tệp, bạn có thể thêm trực tiếp nội dung vào OneNote.

  1. Bấm Chèn > Tệp Đính kèm.

Chèn tệp vào trong ghi chú của bạn dưới dạng phần đính kèm

  1. Tìm đến và bấm vào tệp bạn muốn đính kèm, rồi bấm Chèn.

Một bản sao của tệp được chèn trên trang hiện hữu và được hiển thị như một biểu tượng mà bạn có thể mở.

Quan trọng: OneNote chỉ đính kèm ảnh tức thời tĩnh của tài liệu hay tệp nguồn mà bạn chèn vào trong ghi chú; nó không giữ nối kết đến tệp nguồn. Những thay đổi bạn thực hiện với bản sao trong OneNote sẽ không hiển thị trong bản gốc. Và việc thay đổi bản gốc sẽ không cập nhật lên bản sao.

Có thể nhúng hai loại tệp Microsoft Office vào OneNote mà vẫn giữ mối quan hệ giữa phiên bản được nhúng của chúng với các tệp nguồn: Bạn có thể thêm một bảng tính Excel vào một trang hoặcthêm một sơ đồ Visio vào một trang.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×