Nhúng nội dung trong OneNote

Nhúng nội dung trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhúng hàng loạt các nội dung từ các nguồn khác vào OneNote — chẳng hạn như tài liệu, video, clip âm thanh, và nhiều hơn nữa — bằng cách chèn, dán hoặc nối kết đến nó ngay trong ghi chú của bạn.

OneNote hiện đang hỗ trợ việc nhúng nội dung từ các site và dịch vụ sau đây:

 • Tờ

 • DailyMotion

 • Docs.com

 • Flipgrid

 • GeoGebra

 • Giphy

 • Biểu mẫu Microsoft

 • nanoo.TV

 • Office 365 Video

 • Office hỗn hợp

 • Power BI (công cộng, không phải được xác thực URL)

 • Quizlet

 • Repl.it

 • Scribd

 • Sketchfab

 • Slideshare

 • SoundCloud

 • Spotify

 • Sway

 • TED nói

 • ThingLink

 • Trello

 • Vimeo

 • Vine

 • Wizer

 • YouTube

Ghi chú: Nhúng nội dung từ trang web không được liệt kê ở đây hiện không được hỗ trợ. Vui lòng kiểm tra lại định kỳ để xem khi trang bổ sung có thể đã được thêm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×