Nhúng một Yammer nguồn cấp dữ liệu vào một trang web SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đối với SharePoint Online và SharePoint Server 2013, bạn có thể dễ dàng thêm một Yammer nguồn cấp dữ liệu cho một SharePoint với Yammer Embed. Bạn có thể thêm một số loại nguồn cấp dữ liệu vào một trang SharePoint , bao gồm:

 • Nhóm nguồn cấp dữ liệu    Hiển thị các cuộc hội thoại mới nhất trong một nhóm cụ thể Yammer .

 • Nguồn cấp dữ liệu của tôi    Hiển thị mỗi người dùng của nguồn cấp dữ liệu cá nhân với mặt hàng có liên quan đến họ.

 • Biểu đồ mở đối tượng nguồn cấp dữ liệu    Bắt đầu một cuộc thảo luận về một đối tượng, như một trang web.

Bạn cũng có thể thêm các loại khác của nguồn cấp dữ liệu: chủ đề nguồn cấp dữ liệu hoặc người sử dụng nguồn cấp dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Yammer nhúng.

Hình ảnh sau đây minh hoạ Yammer Embed trong hành động.

Ảnh chụp màn hình của Yammer Embed

Cho Yammer Embed để làm việc, môi trường SharePoint của bạn phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Tổ chức của bạn nên có một mạng lưới hoạt động Yammer (ví dụ: www.yammer.com/contoso.com)

 • Quản trị trang trại SharePoint của bạn nên chọn Yammer.com dịch vụ như là nền tảng xã hội hợp tác doanh nghiệp mặc định. Thiết lập tùy chọn này trong Trung tâm quản trị SharePoint cho SharePoint Online và trong SharePoint quản trị Trung ương cho tại chỗ SharePoint Server 2013. Chọn dịch vụ yammer.com và chờ đợi cho 30 phút trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

  Hình ảnh sau đây cho thấy các cài đặt này trong SharePoint Online. Cho thông tin về làm thế nào để bật này cho SharePoint Server 2013, xem Tích hợp Yammer với chỗ SharePoint 2013 môi trường.

  Trung tâm quản trị SharePoint hiển thị thiết đặt dịch vụ Yammer.com cho Người dùng

Thêm một Yammer nguồn cấp dữ liệu vào một trang SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2013

Để thêm một nguồn cấp dữ liệu bằng cách sử dụng Yammer Embed, bạn:

 1. Sao chép và chỉnh sửa một kịch bản đơn giản mà xác định loại nguồn cấp dữ liệu bạn muốn và Yammer mạng bạn đang sử dụng.

 2. Thêm một biên tập kịch bản web phần vào SharePoint trang web của bạn và dán đoạn mã vào phần web.

Các thủ tục sau đây mô tả làm thế nào để thêm một nhóm nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu của tôi, hoặc một trang nguồn cấp dữ liệu vào một trang SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2013 bằng cách sử dụng Yammer Embed và một phần web biên tập kịch bản. Các ảnh chụp màn hình hiển thị giao diện người dùng SharePoint Online . Để biết thông tin về các loại nguồn cấp dữ liệu, xem Yammer nhúng. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ cấu hình Yammer nhúng để tạo ra các kịch bản để sử dụng. Xem Thêm các widget Yammer nhúng vào một trang SharePoint cho làm thế nào để sử dụng công cụ cấu hình.

Thêm một nhóm nguồn cấp dữ liệu
 1. Trong Yammer, chuyển đến Nhóm bạn muốn nhúng. Xác định vị trí phần Truy cập tuỳ chọn và chọn nhúng nhóm này trong trang web của bạn.

  Tùy chọn truy nhập cho nhóm Yammer
 2. Sao chép đoạn mã từ cửa sổ.

 3. Trong trang web SharePoint của bạn, chọn chỉnh sửa.

 4. Trên băng, chọn Insert > Web phần và trong danh sách thể loại , chọn phương tiện truyền thông và nội dung > Biên tập kịch bản.

  Trong Thêm một phần để:, chọn nơi bạn muốn thêm phần web, và sau đó chọn Thêm.

 5. Xác định vị trí của bạn một phần kịch bản mới web biên tập, và chọn Chỉnh sửa đoạn.

 6. Dán đoạn mã bạn đã sao chép từ Yammer thành phần web biên tập kịch bản.

  Dán script vào phần web Script
 7. Chọn Chèn.

 8. Tiết kiệm và xuất bản trang SharePoint . Bạn sẽ thấy Yammer cuộc trò chuyện nhóm trên trang SharePoint , tương tự như sau đây minh hoạ.

  Nguồn cấp nhóm của Yammer được nhúng vào trang SharePoint
Thêm nguồn cấp dữ liệu của tôi
 1. Trong trang web SharePoint của bạn, chọn chỉnh sửa.

 2. Trên băng, chọn Insert > Web phần và trong danh sách thể loại , chọn phương tiện truyền thông và nội dung > Biên tập kịch bản.

  Trong Thêm một phần để:, chọn nơi bạn muốn thêm phần web, và sau đó chọn Thêm.

 3. Xác định vị trí của bạn một phần kịch bản mới web biên tập, và chọn Chỉnh sửa đoạn.

 4. Chỉnh sửa các kịch bản sau đây để sử dụng mạng Yammer của bạn thay vì contoso.com, và sau đó dán nó vào phần web biên tập kịch bản.

  <div id="embedded-my-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
    <script type="text/javascript" src="https://c64.assets-yammer.com/assets/platform_embed.js"></script>
    <script 'type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
         container: '#embedded-my-feed',
         network: 'contoso.com' });
    </script>
  

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi các tham số chiều cao và chiều rộng đến chiều cao và chiều rộng mà bạn thích.

 5. Chọn Chèn.

 6. Tiết kiệm và xuất bản trang SharePoint . Bạn sẽ thấy nguồn cấp dữ liệu của bạn Yammer trên trang SharePoint , tương tự như sau đây minh hoạ.

  Nguồn cấp của tôi trong Yammer được nhúng vào trang SharePoint
Thêm một trang nguồn cấp dữ liệu
 1. Trong Yammer, đi đến trang bạn muốn nhúng. Sao chép URL đến trang.

 2. Trong trang web SharePoint của bạn, chọn chỉnh sửa.

 3. Trên băng, chọn Insert > Web một phần, và trong danh sách thể loại , chọn phương tiện truyền thông và nội dung > Biên tập kịch bản.

  Trong Thêm một phần để:, chọn nơi bạn muốn thêm phần web, và sau đó chọn Thêm.

 4. Xác định vị trí của bạn một phần kịch bản mới web biên tập, và chọn Chỉnh sửa đoạn.

 5. Chỉnh sửa kịch bản sau đây để sử dụng mạng Yammer của bạn thay vì contoso.com và sử dụng URL đến trang mà bạn muốn thảo luận, và sau đó dán nó vào phần web biên tập kịch bản.

  <div id="embedded-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
  <script type="text/javascript" src="https://assets.yammer.com/assets/platform_embed.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({
       container: "#embedded-feed", 
       network: "contoso.com", 
       feedType: "open-graph", 
       objectProperties: { url: "http://www.contoso.com/sample_page" , type: "page" } }); 
  </script>
  

  Mẫu này hiển thị một nguồn cấp dữ liệu cho một trang web, nhưng bạn có thể tạo ra nguồn cấp dữ liệu cho các đối tượng khác của đồ thị mở. Danh sách các loại đối tượng hợp lệ là lúc lược đồ > loại đối tượng hỗ trợ. Nếu bạn đang quan tâm trong việc sử dụng tiện ích Yammer Embed để thêm Yammer nguồn cấp dữ liệu vào trang SharePoint của bạn, hãy xem Thêm các widget Yammer nhúng vào một trang SharePoint.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi các tham số chiều cao và chiều rộng đến chiều cao và chiều rộng mà bạn thích.

 6. Chọn Chèn.

 7. Tiết kiệm và xuất bản trang SharePoint . Bạn sẽ thấy một chủ đề hội thoại Yammer , sẵn sàng cho bạn để bắt đầu một cuộc thảo luận, tương tự như sau đây minh hoạ.

  Nguồn cấp của trang Yammer được nhúng vào trang SharePoint

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trung tâm quản trị yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×