Nhúng các tập tin hoặc các đối tượng được tìm thấy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giám định viên tài liệu đã phát hiện một hoặc nhiều hơn nhúng tệp (chẳng hạn như một tài liệu Office hoặc văn bản) hoặc được nhúng đối tượng (chẳng hạn như biểu đồ hay phương trình) mà có thể có dữ liệu không được hiển thị trong tài liệu của bạn.

Ví dụ, bạn có thể có nhúng biểu đồ Excel trong bản trình bày PowerPoint có dữ liệu cơ sở, bạn chỉ có thể xem trong Excel. Hoặc có thể có một số được đệm ẩn dữ liệu phía sau đó biểu đồ đó sẽ không hiển thị hoặc.

Sự cố

Kiểm tra tài liệu không thể loại bỏ các tệp hay đối tượng cho bạn, vì những mục này có thể là một phần quan trọng tài liệu của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã chèn biểu đồ Excel trong bản trình bày PowerPoint, bạn có thể muốn thay thế bằng một bản sao của ảnh biểu đồ, chứ không phải loại bỏ mục.

Giải pháp được đề xuất

 1. Đóng Giám định viên Tài liệu.

 2. Xác định cách thích hợp để giải quyết vấn đề này. Ví dụ, nếu bạn có một biểu đồ Excel được nhúng và bạn muốn giữ biểu đồ nhưng loại bỏ bất kỳ dữ liệu ẩn, bạn có thể chuyển đổi biểu đồ vào ảnh.

  Sau đây là cách thực hiện:

  1. Chọn vùng biểu đồ và nhấn Ctrl + C.

  2. Chọn vị trí mà bạn muốn dán ảnh của biểu đồ, hãy nhấn Ctrl + Alt + V, và chọn định dạng ảnh .

   Tùy chọn ảnh trong hộp thoại Dán đặc biệt

  3. Chọn biểu đồ nhúng gốc và nhấn Delete.

 3. Để chỉ cần loại bỏ một tệp nhúng hoặc đối tượng, chọn nó và nhấn Delete.

 4. Để xác nhận vấn đề này được giải quyết, hãy bấm tệp > thông tin > kiểm tra vấn đề, rồi bấm Kiểm tra tài liệu.

Tìm hiểu thêm về đối tượng nhúng

Kiểm tra tài liệu sẽ phát hiện đối tượng OLE hoặc gói mà đã được chèn vào trong hộp thoại đối tượng (bấm chèn > đối tượng trong ứng dụng Office của bạn), hoặc bằng cách sử dụng sao chép và dán các lệnh.

Hộp thoại Chèn Đối tượng

Đây là ví dụ về một số loại đối tượng:

 • Đối tượng ảnh bitmap

 • Đối tượng Microsoft Equation 3.0

 • Đối tượng Biểu đồ của Microsoft Graph

 • Đối tượng Bản trình bày của Microsoft PowerPoint

 • Đối tượng Vẽ của Microsoft Visio

 • Đối tượng Tài liệu của Microsoft Word

 • Đối tượng Văn bản của OpenDocument

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×