Nhóm nút và biểu tượng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có ba người trở lên trên một cuộc gọi, trước tiên bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm với những người bạn muốn bao gồm, sau đó bấm cuộc gọi âm thanh Nút Cuộc gọi ở góc trên bên phải của trò chuyện. Mà sẽ bắt đầu cuộc gọi với mọi người trong trò chuyện của bạn. Nếu bạn cần, bạn có thể thêm nhiều người sau khi bạn đang trong cuộc gọi (bấm Thêm người Biểu tượng Thêm nhóm. ở phía trên cùng của màn hình). FYI, bạn không thể thêm nhiều người vào một cuộc gọi.

Có ba người trở lên trên một cuộc gọi, trước tiên bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm với những người bạn muốn bao gồm, sau đó bấm cuộc gọi âm thanh Nút Cuộc gọi ở góc trên bên phải của trò chuyện. Mà sẽ bắt đầu cuộc gọi với mọi người trong trò chuyện của bạn. Nếu bạn cần, bạn có thể thêm nhiều người sau khi bạn đang trong cuộc gọi (bấm Thêm người Biểu tượng Thêm nhóm. ở phía trên cùng của màn hình). FYI, bạn không thể thêm nhiều người vào một cuộc gọi.

Nút trên máy tính và di động và biểu tượng

Hoạt động Nút Hoạt động

Thêm Nút Thêm

Thêm người (di động) Nút Thêm người

Thêm người (trên máy tính) Thêm nhóm (trên máy tính) Biểu tượng Thêm nhóm.

Thêm ảnh (di động) Ảnh nút

Cuộc gọi âm thanh Nút Cuộc gọi

Chọn tệp Nút Chọn tệp

Trò chuyện Nút Mở cuộc trò chuyện

Soạn (di động) Nút Cuộc trò chuyện mới

Liên hệ (di động) Nút liên hệ trên thiết bị di động

Bàn phím số (di động) Nút bàn phím số

Sửa Nút sửa

Emoji Biểu tượng Emoji

Từ chối cuộc gọi điện thoại màu đỏ

Bung rộng Nút Mở rộng

Yêu thích Chọn yêu thích một mục

Tệp Nút tệp

Bộ lọc Nút Lọc

Làm theo các kênh Nút Theo dõi kênh

Giphy Nút GIF

Quan trọng Đánh dấu là quan trọng nút

Chẳng hạn như Nút thích

Cuộc họp Nút Cuộc họp

Đề cập Đề cập đến nút

Thêm Nút Xem thêm

Tùy chọn khác (iOS và màn hình máy tính) Chọn để xem các lựa chọn khác

Tùy chọn khác (Android, iOS) Nút Thêm tùy chọn

Tắt tiếng Nút Tắt tiếng

Tạm dừng Nút Tạm dừng

Phát Nút Phát

Tắt tiếng trò chuyện Biểu tượng Tắt tiếng chat

Trả lời Nút trả lời

Lưu thư Chọn để lưu tin nhắn.

Tìm kiếm Nút Tìm kiếm

Thiết đặt Nút thiết đặt

Gửi thư Nút Gửi

Chia sẻ màn hình Chọn để chia sẻ màn hình của bạn trong cuộc họp.

Nhóm Nút Teams

Cuộc gọi video Nút gọi video

Họp ngay Biểu tượng họp ngay

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×