Nhóm (dàn bài) dữ liệu trên một trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng nhóm cho phép bạn tạo đại cương cho dữ liệu của bạn không sẵn dùng trong Excel Online. Khi bạn mở một sổ làm việc đã có nhóm được áp dụng, bạn có thể xem và tương tác với dữ liệu đã nhóm, nhưng bạn sẽ không thể thay đổi các nhóm hoặc nhóm dữ liệu khác.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, đây là cách bạn có thể dùng nó để thay đổi các nhóm hoặc thêm gộp nhóm có:

Bấm mở trong Excel và làm theo các bước để sử dụng nhóm đại cương cho dữ liệu của bạn.

Nút Mở trong Excel

Nếu bạn không có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể Hãy thử. Hoặc, bạn có thể mua nó ở đây, khi bạn đã sẵn sàng để chuyển đổi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×