Nhãn không được liên kết mới

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đã thêm nhãn vào một biểu mẫu hoặc một báo cáo và nhãn này không được liên kết với bất kỳ điều khiển nào.

Bạn có thể thực hiện một hoặc một số thao tác sau đây:

  • Để liên kết nhãn đó với một điều khiển, hãy bấm Liên kết Nhãn với Điều khiển trên menu Tùy chọn Kiểm tra Lỗi Dò Lỗi .

  • Để bỏ qua lỗi này và ẩn nút Tùy chọn Kiểm tra Lỗi, hãy bấm Bỏ qua Lỗi trên menu Tùy chọn Kiểm tra Lỗi.

  • Để tắt kiểm tra lỗi dùng cho các nhãn không được liên kết mới, hãy bấm Tùy chọn Kiểm tra Lỗi trên menu Tùy chọn Kiểm tra Lỗi. Trên tab Kiểm tra Lỗi, bên dưới Quy tắc Thiết kế Biểu mẫu/Báo cáo, hãy xóa hộp kiểm Nhãn không được liên kết mới.

    Lưu ý: Bạn cũng có thể truy nhập tab Kiểm tra Lỗi bằng cách bấm Tùy chọn trên menu Công cụ, rồi bấm tab Kiểm tra Lỗi.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×