Nhân với tỷ lệ phần trăm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có lẽ lần cuối cùng bạn làm việc với tỉ lệ phần trăm trong Excel cách đây đã khá lâu. Hoặc nếu bạn cũng giống như tôi, tỉ lệ phần trăm có thể không phải là loại toán yêu thích của bạn. Tất cả sẽ dễ dàng hơn nếu bạn để Excel Online làm việc cho bạn.

Và nếu bạn cần phải làm điều gì đó như tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng, chúng tôi có thể giúp bạn này trong bài viết tính toán tỷ lệ phần trăm.

Nhân toàn bộ một cột số với một tỷ lệ phần trăm

Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ có một vài số để nhân với 15 phần trăm. Ngay cả khi cột có 100 hoặc 1000 ô dữ liệu, Excel Online vẫn có thể xử lý nó trong một vài bước. Đây là cách thực hiện:

Nhân các số với một tỉ lệ phần trăm

  1. Kiểu = A2 * $C$ 2 trong ô B2. (Hãy đảm bảo bao gồm biểu tượng $ trước C và trước 2 trong công thức.)

Ký hiệu $ tham chiếu đến số tuyệt đối trong C2, nó có nghĩa là khi bạn sao chép công thức sang một ô khác, sẽ luôn có tham chiếu tới ô C2. Nếu bạn không dùng các ký hiệu $ trong công thức, khi bạn kéo công thức xuống tới ô B3, Excel Online sẽ thay đổi công thức thành =A3*C3, nó không cho ra kết quả vì không có giá trị nào ở ô C3.

  1. Kéo công thức ở B2 xuống các ô khác trong cột B.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhân cột trừ tỉ lệ phần trăm. Trừ 15%, thêm một dấu âm ở trước tỷ lệ phần trăm, và trừ tỷ lệ phần trăm từ 1, bằng cách dùng công thức = 1 -n%, n ở đâu phần trăm. Để trừ 15% dùng = 1-15% làm công thức.

Giảm hoặc tăng số lượng theo một tỷ lệ phần trăm

Có thể bạn muốn giảm hoặc tăng 25% chi phí thực phẩm hàng tuần. Để tìm số tiền, hãy dùng một công thức để có được tổng với một tỷ lệ phần trăm giảm hoặc tăng.

Trong ví dụ về thực phẩm của chúng tôi, nếu B2 là số tiền mà bạn chi tiêu và C2 là tỉ lệ phần trăm bạn muốn giảm số tiền đó, đây là công thức bạn muốn nhập vào ô D2:

  • =B2*(1-C2)

Ví dụ hiển thị cách giảm số lượng theo một tỉ lệ phần trăm

Trong công thức này, 1 được dùng để đại diện cho 100%. Những số bên trong dấu ngoặc đơn sẽ được tính trước, vì vậy 1 được trừ đi C2 để được 75%, và kết quả này được nhân với B2 để có kết quả là 56,25 cho Tuần 1.

Để sao công thức trong ô D2 xuống các ô khác trong cột, hãy bấm đúp vào hộp vuông nhỏ màu xanh ở góc dưới bên phải của ô D2. Bạn sẽ có được kết quả mà không cần nhập lại công thức.

Nếu bạn muốn tăng số lượng thêm 25%, hãy nhập cùng công thức vào ô D2, nhưng thay đổi dấu trừ thành dấu cộng. Đây là công thức:

  • =B2*(1+C2)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×