Nhân và chia các số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhân và chia trong Excel là dễ dàng, nhưng bạn cần để tạo công thức đơn giản để thực hiện. Chỉ cần nhớ rằng tất cả các công thức trong Excel bắt đầu với dấu bằng (=) và bạn có thể sử dụng thanh công thức để tạo chúng.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Nhân các số hai hoặc nhiều trong một ô

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống, sau đó nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 2. Sau dấu bằng (=), hãy nhập một vài số được phân tách bằng một dấu hoa thị (*), Excel sẽ sử dụng làm phép nhân đăng.

  Ví dụ, nhập 50 * 10 * 5.

 3. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 2500.

  Ghi chú: Nếu bạn thấy một ngày thay vì kết quả mong đợi, chọn ô, sau đó trên trang đầu tab, bên dưới số, bấm chung trên menu bật lên.

Nhân các số bằng cách dùng tham chiếu ô

Tham chiếu ô kết hợp các chữ cái và hàng số cột, chẳng hạn như A1 hoặc F345. Khi bạn sử dụng tham chiếu ô trong công thức thay vì giá trị ô, bạn có thể thay đổi giá trị mà không cần phải thay đổi công thức.

 1. Gõ số trong ô C1 và D1.

  Ví dụ, nhập 53.

 2. Trong ô E1, hãy nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 3. Sau dấu bằng, nhập C1 * D1.

 4. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 15.

  Ghi chú: Nếu bạn thay đổi giá trị của C1 hoặc D1 và rồi nhấn trở LẠI, giá trị của E1 sẽ thay đổi, ngay cả khi công thức không.

Chia các số trong một ô

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống, sau đó nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 2. Sau dấu bằng (=), hãy nhập số hai được phân tách bằng một dấu gạch chéo (/).

  Ví dụ, nhập 10/5.

 3. Nhấn RETURN .

  Kết quả là 2.

  Ghi chú: Nếu bạn thấy một ngày thay vì kết quả mong đợi, chọn ô, sau đó trên trang đầu tab, bên dưới số, bấm chung trên menu bật lên.

Chia số bằng cách dùng tham chiếu ô

Tham chiếu ô kết hợp các chữ cái và hàng số cột, chẳng hạn như A1 hoặc F345. Khi bạn sử dụng tham chiếu ô trong công thức thay vì giá trị ô, bạn có thể thay đổi giá trị mà không cần phải thay đổi công thức.

 1. Nhập một con số, chẳng hạn như 3, ô C1, và sau đó nhập một số khác, chẳng hạn như 5, D1.

 2. Trong ô E1, hãy nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 3. Sau dấu bằng, nhập C1/D1.

 4. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 0,6.

  Ghi chú: Nếu bạn thay đổi giá trị của C1 hoặc D1 và rồi nhấn trở LẠI, giá trị của E1 sẽ thay đổi, ngay cả khi công thức không.

Xem thêm

Dùng Excel làm máy tính của bạn

Thêm và trừ số

Toán tử tính toán và thứ tự của hoạt động

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×