Nhân các số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tính số nước đóng chai cần cho một cuộc hội thảo khách hàng là bao nhiêu (tổng số người tham dự × 4 ngày × 3 chai mỗi ngày) hoặc chi phí đi lại cần hoàn trả cho một chuyến công tác (tổng số dặm × 0,46). Có một vài cách để thực hiện phép tính nhân các số.

Nhân các số trong cùng một ô

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng toán tử số học * (dấu sao).

Ví dụ, nếu bạn nhập =5*10 vào một ô, ô đó sẽ thể hiện kết quả là 50.

Nhân một cột số với một hằng số.

Giả sử bạn muốn nhân mỗi ô trong một cột gồm có bảy số với một số đã có trong một ô khác. Trong ví dụ này, con số bạn muốn nhân là 3, đã có ở ô C2.

Nhân các số với một hằng số
  1. Kiểu = A2 * $B$ 2 trong một cột mới trong bảng tính của bạn (ví dụ trên sử dụng cột D). Hãy đảm bảo bao gồm một biểu tượng $ trước B và trước 2 trong công thức và nhấn ENTER.

    Ghi chú: Dùng biểu tượng $ cho Excel biết rằng tham chiếu đến B2 là "tuyệt đối," nghĩa là rằng khi bạn sao chép công thức vào một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô B2. Nếu bạn không dùng biểu tượng $ trong công thức và bạn kéo công thức xuống đến ô B3, Excel sẽ thay đổi công thức = A3 * C3, sẽ không hoạt động vì không có giá trị nào trong B3.

  2. Kéo công thức xuống đến ô khác trong cột.

    Ghi chú: Trong Excel 2016, các ô được nhập tự động.

Nhân các số trong những ô khác nhau bằng cách sử dụng công thức

Bạn có thể dùng hàm PRODUCT để nhân các số, ô và phạm vi.

Nhân các số bằng cách dùng hàm PRODUCT

Bạn có thể dùng bất kỳ tổ hợp giá trị tối đa 255 số hoặc tham chiếu ô trong hàm PRODUCT . Ví dụ, công thức =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) nhân hai ô duy nhất (A2 và G4), hai số (12 và 150) và ba phạm vi (A4:A15, E3:E5 và H4:J6).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×