Nhân các số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tính số nước đóng chai cần cho một cuộc hội thảo khách hàng là bao nhiêu (tổng số người tham dự × 4 ngày × 3 chai mỗi ngày) hoặc chi phí đi lại cần hoàn trả cho một chuyến công tác (tổng số dặm × 0,46). Bạn có vài cách để nhân các số.

Nhân các số trong cùng một ô

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng toán tử số học * (dấu sao).

Ví dụ, nếu bạn gõ =5*10 trong một ô, ô đó hiển thị kết quả là 50.

Nhân một cột số với một hằng số

Giả sử bạn muốn nhân mỗi ô trong một cột gồm có bảy số với một số đã có trong một ô khác. Trong ví dụ này, con số bạn muốn nhân là 3, đã có ở ô C2.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dữ liệu

Công thức

Hằng số

15000

=A2*$C$2

3

12

=A3*$C$2

48

=A4*$C$2

729

=A5*$C$2

1534

=A6*$C$2

288

=A7*$C$2

4306

=A8*$C$2

  1. Nhập =A2*$C$2 vào ô B2. Hãy đảm bảo có ký hiệu $ trước C và sau 2 trong công thức.

    Ký hiệu $ tham chiếu đến số tuyệt đối trong C2, nó có nghĩa là khi bạn sao chép công thức sang một ô khác, sẽ luôn có tham chiếu tới ô C2. Nếu bạn không dùng các ký hiệu $ trong công thức, khi bạn kéo công thức xuống tới ô B3, Excel Online sẽ thay đổi công thức thành =A3*C3, nó không cho ra kết quả vì không có giá trị nào ở ô C3.

  2. Kéo công thức ở B2 xuống các ô khác trong cột B.

Nhân các số trong những ô khác nhau bằng cách dùng công thức

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng toán tử dấu hoa thị (*) hoặc hàm PRODUCT.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Dữ liệu

5

15

30

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2*A3

Nhân các số trong hai ô đầu tiên (75)

=PRODUCT(A2:A4)

Nhân tất cả các số có trong phạm vi (2250)

=PRODUCT(A2:A4,2)

Nhân tất cả các số có trong phạm vi 2 (4500)

Bạn có thể dùng bất kỳ sự kết hợp nào của tới 255 con số hoặc các tham chiếu ô trong hàm PRODUCT. Ví dụ, công thức =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) nhân với các giá trị trong hai ô riêng lẻ (A2 và G4), hai số (12 và 150) và các giá trị trong ba phạm vi (A4:A15, E3:E5 và H4:J6).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×