Nhân đôi bản chiếu trong một bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thêm một bản chiếu chứa nội dung của bản chiếu hiện có trong bản trình bày, bạn có thể nhân đôi bản chiếu.

Quan trọng: Nếu bạn cần dán khôi phục, cho phép bạn giữ định dạng nội dung của bản chiếu lặp lại, bạn sẽ muốn sao chép và dán các trang chiếu.

  1. Trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab bản chiếu .

  2. Chọn một hoặc nhiều bản chiếu mà bạn muốn tạo trùng lặp.

  3. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm Trang chiếu mới.

  4. Trong bộ sưu tập bố trí, hãy bấm Tạo bản sao chọn bản chiếu.

    Ghi chú: Lặp lại bản chiếu được chèn vào ngay bên dưới bản chiếu thao mà bạn đã chọn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×