Nghiên cứu tình huống: Tổ chức thanh thiếu niên tăng lưu lượng truy nhập Site và nâng cao hiệu suất với SharePoint và Dynamics CRM

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

5/10/2012 9:35 SA

Ghi chú: Bài viết này là một phần của một tập hợp các bài đăng từ bốn năm lấy blog điểm cho người dùng cuối của SharePoint. Một số nối kết có thể không hoạt động trong tất cả các quốc gia.

Nam và nữ câu lạc bộ Canada (BGCC) cần Web giải pháp cho các trang Internet của họ thu hút hơn và hữu ích và site nội bộ của mình đạt hiệu quả hơn. Sau khi xây dựng giải pháp với máy chủ SharePoint và Microsoft Dynamics CRM, câu lạc bộ kinh nghiệm tăng lưu lượng truy cập trang web, tình nguyện và quyên tặng, trong khi cắt chi phí quản trị.

Hình tức thời của website BGCC

BGCC cung cấp các chương trình hỗ trợ lý mạnh, giáo dục, và xã hội phát triển của niên Canada hơn 200.000 và gia đình của họ mỗi năm. Nó là liên kết của câu lạc bộ nhiều hơn 100 nằm trong cộng đồng 700 qua Canada. Câu lạc bộ trong nơi chúng nhất cần — trong thành phố lớn Trung tâm, trong cộng đồng nông thôn từ xa, và trên đầu tiên quốc gia bảo lưu.

BGCC cần thiết để tăng cường nhận thức của các chương trình trong số các cộng đồng và tìm kiếm tốt hơn cách làm việc nội bộ. Tổ chức làm việc với đối tác, hình dung nó của Mississauga, Ontario, để xây dựng giải pháp Web bên ngoài và nội bộ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem nghiên cứu tình huống "Thanh thiếu niên tổ chức tăng trang lưu lượng 20 phần trăm với động mới Web trạng thái hiện diện" gần đây.

Những nét chính của một số bao gồm:

  • Thêm một trang web trực quan hấp dẫn hơn và tương tác bao gồm blog, và tích hợp với các site bên ngoài truyền thông xã hội.

  • Khả năng theo dõi câu lạc bộ, vị trí dịch vụ, nhân viên, tình nguyện, quyên tặng, chiến dịch, bản tin và chiến dịch tiếp thị qua Dynamics CRM.

  • Một thành viên chỉ cổng thông tin mà mọi người có thể tìm thấy nội dung là mục tiêu cho chúng, dựa trên mức cấp phép của họ.

"Chúng tôi dùng hiệu quả về đồ họa, công cụ đa phương tiện đa phương tiện và xã hội khuyến khích lớn khách truy cập tương tác và sự tham gia với nhiệm vụ của chúng tôi," cho biết Susan Bower, ngược tổng thống BGCC hoạt động. "Thêm thời gian trên trang web của chúng tôi chuyển thành vai trò người nhận thức cộng tăng hoạt động của chúng tôi."

Để thêm nghiên cứu tình huống, hãy xem các trang web Microsoft nghiên cứu tình huống , nơi bạn có thể lọc ra các kết hợp các sản phẩm, kiểu của ngành công nghiệp, v.v.. Cảm ơn

Toni,

Thông tin nghiệp nội dung nhóm SharePoint

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×