Nghiên cứu một chủ đề với Trình bắt đầu Nhanh PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trình bắt đầu Nhanh PowerPoint xây dựng đại cương để giúp bạn bắt đầu nghiên cứu chủ đề bạn chọn.

Đường

Bước 1
Nhập chủ đề

Bước 1 trong quy trình Trình bắt đầu Nhanh: Nhập chủ đề
Đường

Bước 2
Chọn trang chiếu để giữ lại

Bước 3 trong quy trình Trình bắt đầu Nhanh: Nhận đại cương bản trình bày trong PowerPoint
Đường

Bước 3
Nhận đại cương

Bước 2 trong quy trình Trình bắt đầu Nhanh: Chọn trang chiếu bạn muốn giữ lại
Người đăng ký Office 365

Tính năng này chỉ sẵn dùng cho người đăng ký người đăng kýOffice 365. Người đăng ký sẽ nhận được các tính năng mới và cải thiện hàng tháng. Bấm để dùng thử hoặc mua một đăng ký.

Ngoài ra, QuickStarter là sẵn dùng trong: tiếng Anh (Hoa Kỳ), tiếng Pháp (Pháp), tiếng ý (ý), tiếng Đức (Đức), tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), và tiếng Nhật (Nhật bản).

Đại cương của Trình bắt đầu Nhanh, bao gồm:

 • Hai trang chiếu thông tin được thu thập từ các nguồn trực tuyến. Trang chiếu đầu tiên liệt kê các dữ kiện chính trên trang chiếu và trong ngăn Ghi chú bên dưới trang chiếu. Trang chiếu thứ hai liệt kê các chủ đề liên quan để bạn nghiên cứu. (Hai trang chiếu này dành riêng cho bạn, vì vậy, chúng sẽ được ẩn khỏi chế độ xem khi bạn trình bày trình chiếu cho người khác.)

 • Trang chiếu tiêu đề.

 • Mục lục, dựa trên lựa chọn của bạn.

 • Mỗi trang chiếu là một chủ đề, đôi khi còn có đề tài thảo luận được đề xuất bổ sung trong phần Ghi chú bên dưới trang chiếu.

 • Trang chiếu kết luận, "Tác phẩm Được trích dẫn", nơi liệt kê các nguồn thông tin bạn đã sử dụng cho nghiên cứu.

  Trình bắt đầu Nhanh PowerPoint sẽ tạo bản trình bày đại cương dựa trên chủ đề bạn chọn.

Các hình ảnh được đưa vào đại cương là miền công cộng hoặc được cấp phép theo Creative Commons.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chọn chủ đề, rồi bắt đầu nghiên cứu

Để tạo dàn bài

 1. Trong PowerPoint 2016 hoặc PowerPoint 2016 cho Mac, chọn tệp > mới. Sau đó chọn mẫu QuickStarter:

  Mẫu Trình bắt đầu Nhanh trong PowerPoint 2016 sẽ tạo đại cương về một chủ đề bạn chọn.
 2. Xác định chủ đề nghiên cứu hoặc chọn từ một chủ đề phổ biến hiển thị ở cuối hộp thoại.

  Nếu trước đó, bạn chưa bật Dịch vụ Thông minh của Office, bạn sẽ gặp hộp thoại yêu cầu bật tính năng này. Bạn sẽ cần bật Dịch vụ Thông minh để sử dụng Trình bắt đầu Nhanh.

  Hộp thoại Chọn tham gia cho Dịch vụ Thông minh của Office

  Trình bắt đầu Nhanh thu thập thông tin và trình bày cho bạn danh sách các chủ đề liên quan đến chủ đề bạn nghiên cứu.

  Nếu bạn nhìn thấy nội dung không phù hợp, di chuyển con trỏ chuột qua đó, hãy bấm lệnh khác (…) ở góc trên bên phải của biểu tượng, và chọn chủ đề thông tin không thích báo cáo.

  Bấm vào lệnh Thêm (...) ở góc trên bên phải một mục bất kỳ để báo cáo mục đó là nội dung không phù hợp.
 3. Chọn các hộp đại diện cho chủ đề bạn muốn bao gồm trong đại cương QuickStarter sẽ tập hợp cho bạn. (Dùng Chọn tất cả để chọn tất cả các chủ đề cùng một lúc.)

 4. Bấm Tiếp theo để xác nhận danh sách các chủ đề bạn đã chọn nhằm đưa vào đại cương. (Mỗi chủ đề bạn chọn sẽ trở thành một trang chiếu trong đại cương.)

 5. Chọn một thiết kế cho các trang chiếu trong bản trình bày, sau đó bấm tạo.

  PowerPoint 2016 kết hợp bản trình bày đại cương của bạn và mở ra cho bạn.

 6. Đọc phần đại cương và bắt đầu nghiên cứu Sử dụng các dữ kiện chính (trên trang chiếu 1) và các chủ đề liên quan (trang chiếu 2) để biết các ý tưởng khi bạn nghiên cứu và viết về chủ đề. Đôi khi, có cả thông tin bổ sung trong Ghi chú bên dưới trang chiếu.

Bước tiếp theo

Tra cứu thông tin trực tuyến

Chọn một thuật ngữ, bấm chuột phải vào đó, rồi chọn Tra cứu Thông minh

Nghiên cứu và viết

Trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày là, "Sau đây là đại cương của bạn". Trang chiếu bao gồm phần tóm tắt về chủ đề, thường bao gồm ngày và các loại thông tin hữu dụng khác. Mọi đoạn văn trên trang chiếu bị cắt bớt bởi dấu chấm lửng (...) đều được lặp lại đầy đủ trong phần Ghi chú của trang chiếu bên dưới.

Trang chiếu thứ hai trong bản trình bày là "Các chủ đề liên quan". Trang chiếu này liệt kê các thuật ngữ có giá trị để nghiên cứu thêm. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chọn một từ hoặc cụm từ trong đại cương, bấm chuột phải vào đó, rồi chọn Tra cứu Thông minh để xem định nghĩa, website và các nghiên cứu liên quan hàng đầu từ web về thuật ngữ đó.

Các trang chiếu khác trong bản trình bày sẽ nói về chủ đề được đề xuất (dựa trên các chủ đề bạn chọn khi tạo đại cương). Một số trang chiếu về chủ đề được đề xuất còn chứa các đề tài thảo luận được đề xuất, những đề tài này được liệt kê trong ngăn Ghi chú cho trang chiếu đó.

Ý tưởng Thiết kế

Để thêm nhiều giao diện cho bản trình bày của bạn, hãy mở Ý tưởng Thiết kế bằng cách đi đến Thiết kế > Ý tưởng Thiết kế.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×