Ngừng xử lý thêm các quy tắc trong Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quy tắc cho phép bạn xử lý thông điệp email dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Ví dụ, bạn có thể di chuyển tất cả các thư từ người quản lý của bạn vào một thư mục, hoặc ngay lập tức có thể xóa bỏ tất cả các thư từ một trang web trực tuyến mua sắm gây khó chịu.

Đôi khi, bạn có thể thiết lập một số quy tắc có thể áp dụng cho một thư duy nhất. Nếu bạn đã tạo một quy tắc để di chuyển tất cả các thư với một dòng chủ đề của "Báo cáo doanh số" vào một thư mục, ví dụ, và sau đó tạo một quy tắc thứ hai để xóa tất cả các thư có phần đính kèm, bạn có thể sẽ không muốn email báo cáo doanh số với phần đính kèm bị xóa. Nếu không, bạn có thể dùng tùy chọn dừng xử lý thêm quy tắc trên quy tắc đầu tiên.

Quy tắc sau đó sẽ bị bỏ qua, ngay cả khi chúng áp dụng cho thư. Không có thiết đặt này, tất cả quy tắc áp dụng cho thông báo sẽ thực hiện.

Cách thực hiện việc này tất cả công việc?

Trong ví dụ này, quy tắc báo cáo doanh số sẽ di chuyển bất kỳ thông điệp email với các báo cáo doanh số từ trong chủ đề vào thư mục báo cáo doanh số. MUA bây giờ quy tắc sẽ xóa bỏ tất cả các thư với các từ mua ngay bây giờ trong nội dung thư. Nếu bạn nhận được thông báo với chủ đề của báo cáo doanh số và các từ mua ngay bây giờ trong nội dung thư, bạn muốn xóa thư đó?

Nếu không, thêm dừng xử lý thêm quy tắc tiêu chí cho quy tắc báo cáo doanh số.

Hộp thoại Quy tắc và Cảnh báo

Bạn cần thêm trợ giúp về quy tắc?

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×