Ngắt nối kết cuộc hẹn từ bản ghi Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để hủy nối kết cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện từ Tài khoản, Liên hệ Công việc, Cơ hộihoặc Dự án Kinh doanh ghi, bạn có thể:

 • Xóa bỏ nó khỏi phần lịch sử liên lạc của bản ghi

  Hoặc

 • Xóa bỏ nó khỏi thư mục lịch sử liên lạc

Tuy nhiên, xóa bỏ nối kết đến cuộc họp sẽ không xóa cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện từ Microsoft Office Outlook; cuộc hẹn vẫn ở trong lịch.

Ngắt nối kết cuộc họp từ bản ghi

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

 2. Mở bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh bạn muốn ngắt nối kết cuộc họp từ.

 3. Trong ruy-băng, trong nhóm hiện , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

 4. Bấm chuột phải vào cuộc hẹn có nối kết bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa.

Ngắt nối kết cuộc họp từ thư mục lịch sử liên lạc

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

 2. Bấm chuột phải vào cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện, sau đó bấm xóa.

  Ghi chú: Nếu bạn đã nối kết cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện với nhiều hơn một hồ sơ, sẽ có một bản sao riêng biệt cho mỗi nối kết trong thư mục lịch sử liên lạc. Để ngắt nối kết tất cả các bản sao, hãy chọn chúng tất cả trước khi xóa bỏ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×