Ngắt nối kết bảng Excel từ danh sách SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn ngắt nối kết một Microsoft Office Excel bảng mà đã được xuất sang một tùy chỉnh danh sách trên một trang web Dịch vụ Windows SharePoint , kết nối vào danh sách đó Dịch vụ Windows SharePoint sẽ bị loại bỏ. Bảng sẽ vẫn giữ nguyên trên trang tính và danh sách SharePoint sẽ vẫn trên SharePoint site, nhưng bạn sẽ không còn có thể cập nhật bảng của bạn với những thay đổi được thực hiện đối với danh sách SharePoint.

Quan trọng: Sau khi bạn ngắt nối kết bảng từ danh sách SharePoint tương ứng của nó, kết nối bị mất vĩnh viễn. Bạn không thể hoàn tác ngắt nối kết hoặc khôi phục kết nối.

  1. Trong trang tính, bấm vào bất kỳ đâu trong bảng mà bạn muốn ngắt nối kết từ danh sách SharePoint.

    Mẹo: Thao các này sẽ làm hiển thị Công cụ Bảng, cộng thêm tab Thiết kế.

  2. Trên tab thiết kế , trong nhóm Dữ liệu ngoài , hãy bấm hủy nối kết.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×