Ngắt nối kết đến tham chiếu bên ngoài trong Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: 

 • Khi bạn ngắt nối kết vào sổ làm việc nguồn của một tham chiếu bên ngoài, tất cả các công thức sử dụng giá trị trong sổ làm việc nguồn được chuyển đổi thành các giá trị hiện tại. Ví dụ, nếu bạn phá vỡ nối kết đến tham chiếu bên ngoài = SUM ([Budget.xls] hàng năm! C10:C25), công thức SUM được thay thế bằng giá trị được tính toán, bất cứ điều gì mà có thể. (Ngoài ra, vì này hành động không thể hoàn tác, bạn có thể muốn lưu một phiên bản của sổ làm việc đích làm bản sao lưu.)

 • Nếu bạn sử dụng một phạm vi dữ liệu ngoài, tham số của truy vấn cũng có thể sử dụng dữ liệu từ sổ làm việc khác. Bạn có thể muốn kiểm tra và loại bỏ bất kỳ kiểu nối kết.

Ngắt nối kết

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Nhóm Kết nối trên tab Dữ liệu

  Ghi chú: Lệnh Sửa Nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa thông tin được nối kết.

 2. Trong danh sách Nguồn, bấm vào nối kết mà bạn muốn ngắt.

  • Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, hãy nhấn giữ Ctrl rồi bấm vào từng đối tượng được nối kết.

  • Để chọn tất cả các nối kết, hãy nhấn Ctrl+A.

 3. Bấm Ngắt Nối kết.

Xóa tên của một nối kết xác định

Nếu nối kết dùng một tên đã xác định, thì tên đó không được tự động loại bỏ. Có thể bạn cũng muốn xóa tên.

 1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm Trình quản lý Tên.

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý Tên, hãy bấm tên mà bạn muốn thay đổi.

 3. Bấm vào tên để chọn tên đó.

 4. Bấm Xóa.

 5. Bấm OK để xác nhận thao tác xóa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×