Ngắt dòng trong ô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn căn chỉnh lại văn bản trong ô để nâng cao tính trực quan trong bản trình bày dữ liệu của bạn, đây là cách bạn có thể thực hiện:

  1. Chọn các ô có văn bản mà bạn muốn căn chỉnh.

  2. Trên tab Trang đầu, hãy chọn một trong các tùy chọn căn chỉnh sau:

    Căn chỉnh văn bản

  3. Để căn dọc văn bản, hãy chọn Căn Trên Ảnh nút , Căn Giữa Ảnh nút , hoặc Căn Dưới Ảnh Nút .

  4. Để căn ngang văn bản, hãy chọn Căn Văn bản Trái Ảnh nút , Giữa Ảnh nút , hoặc Căn Văn bản Phải Ảnh Nút .

  5. Khi bạn có một dòng văn bản dài, một phần của văn bản có thể không được hiển thị. Để khắc phục điều này mà không thay đổi chiều rộng cột, hãy bấm Ngắt dòng.

  6. Để căn giữa văn bản trải dài giữa nhiều cột hoặc hàng, hãy bấm phối & Căn giữa.

Hoàn tác các thay đổi căn chỉnh

  • Để loại bỏ một thay đổi căn chỉnh ngay sau khi bạn áp dụng nó, hãy bấm Hoàn tác.

  • Để thực hiện thay đổi căn chỉnh sau này, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn thay đổi, rồi bấm xóa > xóađịnh dạng.

dùng nút xóa định dạng để loại bỏ định dạng

Ghi chú: Trong Excel Online, bạn không thể xoay góc của văn bản trong một ô.

Có một số cách để cải thiện cách hiển thị văn bản như áp dụng phông khác nhauhoặc thêm màu nền vào ô.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×