Ngắt dòng trong ô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn làm cho tất cả văn bản có thể hiển thị trong một ô, bạn có thể định dạng ô đó để ngắt dòng tự động. Bạn cũng có thể nhập một ngắt dòng theo cách thủ công trong một ô để bắt đầu văn bản trên một dòng mới.

Để ngắt dòng tự động:

 1. Chọn những ô bạn muốn định dạng.

 2. Hãy bấm Trang chủ > Căn chỉnh > Ngắt dòng Ảnh nút .

  Bấm Ngắt dòng trên tab Trang chủ

 3. Nếu tất cả văn bản được ngắt của bạn không được hiển thị, hãy kéo viền phía dưới cùng của hàng xuống dưới để làm cho ô lớn hơn.

  Kéo phía dưới cùng của hàng xuống dưới

Lưu ý: Văn bản sẽ ngắt để vừa với chiều rộng cột trong ô của bạn. Nếu bạn thay đổi chiều rộng cột, tự ngắt dòng văn bản sẽ tự động điều chỉnh.

Nhập ngắt dòng

Bạn có thể bắt đầu dòng văn bản mới ở bất kỳ điểm cụ thể nào trong một ô:

 1. Bấm đúp vào ô mà bạn muốn nhập dấu ngắt dòng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể chọn ô, rồi nhấn F2.

 2. Trong ô đó, hãy bấm vị trí mà bạn muốn ngắt dòng rồi nhấn Alt+Enter.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×