Người quản trị thiết đặt cho các tính năng ghi trong PowerPoint 2016

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có ba chính sách Nhóm thiết đặt người quản trị có thể thiết lập liên quan đến tính năng ghi trong PowerPoint 2016.

Người quản trị có thể làm gì

  • Người quản trị có thể bật trên tab bản ghi cho tất cả người dùng bằng chính sách nhóm.

  • Người quản trị có thể thiết lập âm thanh và/hoặc video ghi được tắt theo mặc định

  • Người quản trị có thể bật ứng dụng cho Office (bao gồm ứng dụng bài kiểm tra)

Vị trí để tải các tệp chính sách Nhóm

Bạn có thể tải xuống các tệp nhóm chính sách quản lý mẫu từ Trung tâm tải xuống Microsoft.

Bật tab ghi

Nếu bạn muốn có tab ghi xuất hiện theo mặc định, bạn có thể bật thiết đặt chính sách nhóm "Bật ghi tab ribbon". Bạn có thể tìm thiết đặt chính sách này bên dưới người dùng Configuration Templates\Microsoft PowerPoint 2016\Disable mục trong Interface\Predefined người dùng.

Tắt micrô ghi theo mặc định

Bạn có thể bật thiết đặt chính sách nhóm "Tắt micrô ghi theo mặc định khi ghi chiếu hình". Bạn có thể tìm thiết đặt chính sách này dưới người dùng Configuration Templates\Microsoft PowerPoint 2016.

Tắt camera ghi theo mặc định

Bạn có thể bật thiết đặt chính sách nhóm "Tắt camera ghi theo mặc định khi ghi chiếu hình". Bạn có thể tìm thiết đặt chính sách này dưới người dùng Configuration Templates\Microsoft PowerPoint 2016.

Quản lý ứng dụng cho Office

Bạn có thể quản lý và thực thi các thiết đặt cho "ứng dụng cho Office" (chẳng hạn như câu đố và bỏ phiếu) bằng cách sử dụng thiết đặt chính sách nhóm. Hãy xem "Sử dụng nhóm chính sách quản lý cách người dùng có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng cho Office" trong bài viết, tổng quan về ứng dụng cho Office.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×