Người quản trị: nâng cấp người dùng của bạn lên máy khách Office mới nhất bằng cách dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trợ giúp dành cho Người quản trị Office 365

Bạn có trách nhiệm đối với việc nâng cấp người dùng trong tổ chức của bạn lên phiên bản mới nhất của Office?

Nếu vậy, bạn đã đến đúng chỗ! Bài viết này dành cho bạn.

Nếu không, hãy xem làm thế nào để tôi nâng cấp lên Office 2016? để biết thông tin về việc nâng cấp cá nhân phiên bản cũ hơn của Office.

Chuẩn bị sẵn sàng để nâng cấp

Là người quản trị Office 365, bạn điều khiển phiên bản Office mọi người trong tổ chức của bạn có thể cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn giúp người dùng trong tổ chức của bạn đang chạy phiên bản cũ hơn của Office, chẳng hạn như Office 2007, Office 2010 hoặc Office 2013 nâng cấp lên phiên bản mới nhất để tận dụng bảo mật và cải tiến hiệu suất của nó. Hãy xem tại sao bạn cần nâng cấp lên Office 2016.

Office 2007 đến cuối hỗ trợ

Office 2007 đến cuối hỗ trợ trên 10, tháng 10 năm 2017, và bất kỳ ai sử dụng Outlook 2007 trong tổ chức của bạn sẽ không thể kết nối với email Office 365 của họ bắt đầu từ 31 tháng 10, 2017. Để bảo đảm bảo rằng bạn và người dùng của bạn có thể tiếp tục truy nhập vào email, bạn sẽ cần phải cài đặt phiên bản Cập Nhật Office hoặc truy nhập email từ một trình duyệt web chỉ bằng cách đăng nhập đến outlook.office365.com.

Ngoài ra, kể từ 28 tháng 2 năm 2017, người dùng trong tổ chức của bạn có thể không còn tải xuống và cài đặt Office 2013 bản thân họ từ trang phần mềm Office 365. Hãy xem Office 2013 không còn sẵn dùng cho cài đặt với thuê bao Office 365.

Mẹo: Kiểm tra chính hỗ trợ ngày kết thúc cho tất cả các phần mềm Office ở Chính sách vòng đời của Microsoft.

Nâng cấp các bước

Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình nâng cấp người dùng của bạn vào ứng dụng khách trên máy tính Office mới nhất. Bạn nên đọc qua các bước này trước khi bắt đầu quá trình nâng cấp.

Ghi chú: Các chuyên gia CNTT chịu trách nhiệm về việc hoạch định và kiểm tra quy mô lớn triển khai trong doanh nghiệp nên cũng xem lập kế hoạch nâng cấp từ Office 2007 đến Office 365 ProPlus.

Vui lòng cho chúng tôi lại chú thích để cho chúng tôi biết nếu các bước sau đây giúp.

Bước 1 – kiểm yêu cầu hệ thống

Kiểm tra các yêu cầu hệ thống cho Office để bảo đảm bảo rằng thiết bị của bạn là tương thích với Office 2016. Ví dụ, Office 2016 không thể được cài đặt trên máy tính chạy Windows XP hoặc Windows Vista.

Mẹo: Nếu bạn cài đặt hiện tại của Office trên PC hoặc máy tính xách tay chạy một phiên bản cũ hơn của Windows và bạn muốn thông tin về việc nâng cấp hệ điều hành của bạn, hãy xem yêu cầu hệ thống Windows 10.

Kiểm tra tương thích ứng dụng

Để đảm bảo nâng cấp thành công, chúng tôi khuyên bạn nên xác định các ứng dụng Office--bao gồm VBA script, macro, bên thứ ba bổ trợ, và tài liệu phức tạp và bảng tính--và đánh giá của họ tương thích với phiên bản mới nhất của Office.

Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng bên thứ ba bổ trợ với cài đặt Office hiện tại của bạn, hãy liên hệ sản xuất để bảo đảm bảo rằng chúng là tương thích với phiên bản mới nhất của Office.

Bước 2-Hãy gói thuê bao hiện có của bạn

Một số gói Office 365 không bao gồm các phiên bản máy tính đầy đủ của Office và các bước nâng cấp khác nhau nếu gói của bạn không bao gồm Office.

Không chắc gói đăng ký mà bạn đang có? Hãy xem Office 365 dành cho thuê bao doanh nghiệp tôi có?

Gói đăng ký có bao gồm các ứng dụng Office đầy đủ được cài đặt

  Office 365 Business
  Office 365 Business Premium
  Office 365 ProPlus

  Office 365 Education E5

  Office 365 ProPlus
  Office 365 Enterprise E3
  Office 365 Enterprise E4
  Office 365 Enterprise E5

  Office 365 Nonprofit Business Premium
  Office 365 Nonprofit E3
  Office 365 Nonprofit E5

  Office 365 Hoa Kỳ Government E3
  Office 365 Hoa Kỳ Government E4

Đã ngừng sử dụng thuê bao:
Office 365 Small Business Premium
Office 365 Mid-Size Business

Thuê bao không bao gồm các ứng dụng Office đầy đủ được cài đặt

Office 365 Business Essentials

  Office 365 Enterprise E1

  Office 365 Education

  Office 365 Nonprofit Business Essentials
  Office 365 Nonprofit E1

  Office 365 Hoa Kỳ Government E1

Exchange Online gói 1
Exchange Online gói 2

  Project Online Essentials

Đã ngừng sử dụng thuê bao:
Office 365 Small Business

Nếu gói hiện có của bạn bao gồm Office, hãy chuyển đến bước 3-dỡ cài đặt Office.

Nếu gói hiện có của bạn không có Office, rồi chọn từ các tùy chọn sau:

Các tùy chọn nâng cấp cho các gói không bao gồm Office

Tùy chọn 1 - chuyển Office 365 gói đăng ký   

Chuyển sang một gói đăng ký gồm Office. Hãy xem chuyển sang một gói Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Tùy chọn 2 - mua riêng lẻ, lần mua hàng của Office 2016, hoặc mua Office thông qua một giấy phép số lớn   

Bước 3-dỡ cài đặt Office

Trước khi cài đặt Office 2016, chúng tôi khuyên bạn dỡ cài đặt tất cả phiên bản cũ hơn của Office. Tuy nhiên, nếu bạn đổi ý về việc nâng cấp lên Office 2016, hãy lưu ý các trường hợp sau đây, nơi bạn sẽ không thể cài đặt lại Office sau khi dỡ cài đặt nó.

Chúng tôi khuyên bạn nên nếu bạn có bên thứ ba bổ trợ, hãy liên hệ với nhà sản xuất để xem nếu không có một bản Cập Nhật sẽ hoạt động với phiên bản mới nhất của Office.

Các vấn đề tìm cách cài đặt lại phiên bản cũ hơn của Office sau khi dỡ cài đặt một

Office thông qua một giấy phép số lớn    Nếu bạn không còn có quyền truy nhập các tệp nguồn của các phiên bản giấy phép số lớn của Office, bạn sẽ không thể cài đặt lại.

Trước khi cài đặt Office trên máy tính của bạn    Nếu bạn không còn có một đĩa hoặc khóa sản phẩm (nếu Office đi kèm với một) bạn sẽ không thể cài đặt lại.

Thuê bao không hỗ trợ Office 365    Nếu bản của Office đã được cấp thông qua đã ngừng cung cấp các thuê bao Office 365, chẳng hạn như Office 365 Small Business Premium hoặc Office 365 Mid-Size Business, bạn sẽ không thể cài đặt phiên bản cũ hơn của Office, trừ khi bạn có khóa sản phẩm đi kèm với thuê bao của bạn.

Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản cũ hơn của Office song song với phiên bản mới nhất, bạn có thể xem danh sách các phiên bản đó này được hỗ trợ trong cài đặt và sử dụng các phiên bản khác nhau của Office trên cùng một máy tính. Cài đặt cạnh nhau có thể lựa chọn phù hợp cho bạn, nếu ví dụ, bạn đã cài đặt bên thứ ba bổ trợ bạn dùng với phiên bản cũ hơn của Office và bạn không chắc chưa chắc chắn họ đang tương thích với phiên bản mới nhất.

Chọn phiên bản Office bạn muốn dỡ cài đặt

Bước 4 – gán giấy phép Office cho người dùng

Nếu bạn chưa làm như vậy, gán giấy phép cho bất kỳ người dùng trong tổ chức của bạn cần phải cài đặt Office, hãy xem phần gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Bước 5 - cài đặt Office

Sau khi bạn đã xác nhận bạn muốn nâng cấp tất cả người dùng có giấy phép, bước cuối cùng là yêu cầu họ cài đặt Office, hãy xem tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 365 hoặc Office 2016 trên PC hoặc Mac của bạn.

Mẹo: Nếu bạn không muốn người dùng của bạn, cài đặt Office, hãy xem phần mềm quản lý người dùng trong Office 365. Bạn có thể dùng Công cụ triển khai Office để tải xuống phần mềm Office vào mạng cục bộ của bạn và sau đó triển khai Office bằng cách sử dụng phương thức triển khai phần mềm bạn thường dùng.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Chúng tôi giá trị phản hồi của bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn tìm thấy bài viết này hữu ích cho chúng tôi bỏ chú thích dưới đây. Nếu nó không, cho chúng tôi biết thêm về bạn đang cố gắng thực hiện và chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để giúp điều tra những vấn đề của bạn hơn nữa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×