Người quản trị: Đặt lại mật khẩu Office 365 dành cho doanh nghiệp

Người đóng góp: Diane Faigel Kweku Ako Adjei
Cập nhật gần nhất vào 12/01/2018

Bấm vào đây nếu bạn đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập bằng Office Bấm vào đây nếu bạn là người quản trị Office 365 và bạn đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu của mình.

Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu riêng của họ

Chúng tôi khuyến nghị bạn thiết lập tính năng đặt lại mật khẩu tự phục vụ. Bằng cách này, bạn sẽ không phải đặt lại mật khẩu cho người dùng theo cách thủ công. Để tìm hiểu cách thực hiện, xem mục Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu riêng của mình trong Office 365.

Đặt lại mật khẩu Office 365 dành cho doanh nghiệp cho người khác

Các bước sau đây chỉ dành cho những người đang sử dụng gói Office 365 dành cho doanh nghiệp. Để thực hiện các bước này, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản người quản trị Office 365 của bạn. Tài khoản người quản trị Office 365 là gì?

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Đi tới Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

 3. Chọn người dùng của bạn.

  Chọn một hoặc nhiều người dùng.

 4. Bấm vào Đặt lại mật khẩu.

  Nút Đặt lại mật khẩu.

 5. Làm theo văn bản trên trang.

  Tạo mật khẩu.

Bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu người quản trị Office 365 của mình?

 • Bạn quên tên người dùng? Gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

 • Bạn quên mật khẩu? Sau đây là các tùy chọn của bạn:

  • Nếu bật tự đặt lại cho doanh nghiệp của bạn, bạn có thể sử dụng tính năng đó để đặt lại mật khẩu người quản trị Office 365 của mình (thao tác này không đặt lại mật khẩu máy tính của bạn). Hãy bấm nút bên dưới.

   Bạn quên mật khẩu?

  • Liên hệ với người quản trị khác trong tổ chức của bạn để đặt lại mật khẩu cho bạn.

  • Gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft

Đặt lại đồng thời toàn bộ mật khẩu Office 365 dành cho doanh nghiệp cho mọi người trong tổ chức của bạn

Những bước này phù hợp với doanh nghiệp có dưới một trăm người dùng. Nếu bạn có hàng trăm hoặc hàng nghìn người dùng, hãy xem mục tiếp theo về việc đặt lại mật khẩu hàng loạt.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy đi tới Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

 2. Chọn hộp trên cùng để chọn mọi người trong doanh nghiệp của bạn. Sau đó, bỏ chọn chính bạn. Bạn không thể đặt lại mật khẩu của chính mình cùng lúc với khi đặt lại mật khẩu cho những người khác.

  Chọn hộp ở phần trên cùng để chọn mọi người trong tổ chức của bạn.

 3. Ở bên phải trang, chọn Đặt lại mật khẩu.

  Chọn Đặt lại mật khẩu

 4. Làm theo văn bản ở phần còn lại của trang.

  Tạo mật khẩu.

Đặt lại hàng loạt mật khẩu Office 365 dành cho doanh nghiệp

Hãy sử dụng PowerShell! Xem qua bài đăng này của Eyal Doron: Quản lý mật khẩu bằng PowerShell.

Dưới đây là bài viết liên quan: Đặt mật khẩu cho nhiều tài khoản người dùng.

Để biết thông tin tổng quan, hãy xem mục PowerShell cho người quản trị Office 365.

Buộc thay đổi mật khẩu đối với mọi người dùng trong doanh nghiệp của bạn

Hãy xem qua bài đăng blog tuyệt vời này của Vasil Michev, Microsoft MVP: Buộc tất cả người dùng trong Office 365 thay đổi mật khẩu.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu!

Hãy xem thử bài viết này: Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản tôi sử dụng với Office.

Thông tin thêm về đặt lại mật khẩu

Đặt chính sách hết hạn mật khẩu cho tổ chức của bạn

Đặt mật khẩu của người dùng cá nhân thành không bao giờ hết hạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×