Người dùng Kaizala

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trước khi bạn có thể gửi tin nhắn tức thời, ảnh, tài liệu và thiết lập một cuộc bỏ phiếu mới hoặc khảo sát, bạn sẽ phải tạo Kaizala người dùng. Bạn có thể thêm người dùng riêng lẻ hoặc hàng loạt. Để quản lý người dùng trong nhóm, hãy kiểm tra Kaizala nhóm.

Xem tất cả người dùng trong tổ chức

Trên cổng thông tin quản lý Kaizala, từ thanh dẫn hướng bên trái, chọn người dùng. Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả người dùng có quyền truy nhập có thể xảy ra để tổ chức của bạn. Danh sách này chứa tất cả người dùng được hoặc được:

 • tải trực tiếp thông qua quy trình Người dùng tải lên hoặc là một thành viên của nhóm tổ chức bất kỳ ánh xạ tới tổ chức của bạn.

Bạn cũng có thể chọn tối đa 4 cột có thể được hiển thị cho mỗi người dùng, bằng cách bấm vào Thêm > Chọn cột.

Ảnh chụp màn hình: Thêm số điện thoại của người dùng Kaizala

Người quản trị tổ chức Kaizala có thể xác định và quản lý người dùng thuộc tính cho tổ chức. Bạn có thể thêm thuộc tính tùy chỉnh người dùng (nhân viên ID, trình quản lý, v.v.) trong Cổng quản lý Kaizala giúp dễ dàng hơn cho người quản trị và người dùng khác để xác định người dùng.

Thiết lập các thuộc tính cho tất cả người dùng trong tổ chức

 • Bấm hoặc gõ nhẹ vào người dùng > Thêm và sau đó chọn Thay đổi thuộc tính từ menu thả xuống.

 • Để thêm một thuộc tính mới, bấm Thêm mới rồi chọn từ một phạm vi được xác định trước thuộc tính được gợi ý hoặc thêm một thuộc tính mới.

  Ảnh chụp màn hình: Thay đổi thuộc tính trên Kaizala người dùng, chẳng hạn như tên, điện thoại tiêu đề số và công việc.
  • Cho mục trong danh sách được chọn từ thuộc tính được gợi ý, bạn có thể chọn có một thuộc tính bắt buộc hoặc tùy chọn cho người dùng để nhập dữ liệu.

  • Đối với một thuộc tính tùy chỉnh, bạn có thể, hãy nhập tên của thuộc tính, hãy chọn kiểu thuộc tính (chuỗi, số, có/không và ngày/giờ), và chọn có thuộc tính bắt buộc hoặc tùy chọn cho người dùng để nhập dữ liệu.

  • Sau khi bạn đã thực hiện thay đổi đối với thuộc tính, bấm + để thêm nó vào danh sách, hoặc - để loại bỏ nó

  • Bạn có thể thêm nhiều thuộc tính cùng lúc.

 • Sau khi bạn đã hoàn thành danh sách thuộc tính, bấm lưu để thêm các thay đổi mới của tổ chức thuộc tính danh sách.

Thêm hàng loạt người dùng vào tổ chức của bạn

Nếu bạn muốn thêm nhiều người dùng mà không cần dùng dấu phẩy phân cách danh sách, bạn có thể thêm nhiều người dùng sử dụng hàng loạt tải lên.

 • Bấm người dùng > Thêm người dùng, và chọn Nhập nhiều người dùng.

 • Trên trang Nhập nhiều người dùng , hãy tải xuống CSV mẫu. Không chắc định dạng CSV nào là?.

 • Hãy làm theo mẫu để thêm người dùng của bạn và số điện thoại của họ vào Kaizala. Lưu tệp theo định dạng tệp .csv.

 • Bấm chọn một tệp, chọn tệp bạn đã lưu ở trên, rồi bấm tải lên.

  Ảnh chụp màn hình: Thêm hàng loạt người dùng vào Kaizala
 • Trên trang Lịch sử người dùng tải lên , bạn có thể kiểm tra trạng thái của tệp đã tải lên. Bấm làm mới để xem trạng thái mới nhất. Nếu trạng thái là hoàn thành , bạn có thể tìm thấy danh sách Cập Nhật người dùng trên trang người dùng.

Lưu ý: Bạn có thể cập nhật thông tin cho người dùng hiện có bằng cách tải lại tệp với cập nhật dữ liệu cho người dùng.

Tìm các lịch sử của tất cả các hoạt động người dùng tải lên

 • Bấm người dùng > Thêm người dùng, và sau đó chọn Dạng xem lịch sử nhập từ menu thả xuống.

  Ảnh chụp màn hình: Kaizala nhập lịch sử trang
 • Trên trang Xem nhập lịch sử , bạn có thể tìm thấy một danh sách tất cả người dùng tải lên hoạt động. Mỗi mục danh sách có theo dõi thông tin:

  • Tên tệp

  • Tải lên bằng

  • Ngày - các khi tệp được tải lên

  • Trạng thái của tệp đã tải lên. Điều này có thể là một trong các giá trị sau đây:

   • Xử lý - tệp đã được gửi cho xử lý và chưa được tải chưa.

   • Hoàn thành - tệp đã được hoặc thành công tải lên, hoặc đã được tải lên một phần do một số lỗi.

   • Không thành công - tệp không tải lên không thành công. Tải xuống tệp nhật ký lỗi để tải lên để xem bất kỳ vấn đề.

  • Tải xuống - bấm vào biểu tượng tải xuống tệp đã tải lên gốc.

Xuất dữ liệu của người dùng cho tổ chức của bạn

 • Bấm người dùng > Người dùng xuấtvà sau đó chọn Tạo yêu cầu mới.

  Ảnh chụp màn hình: Tạo một yêu cầu mới để xuất Kaizala người dùng
 • Trên trang Lịch sử xuất , bạn có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu xuất. Bấm làm mới để xem trạng thái mới nhất. Nếu trạng thái đã hoàn thành bạn có thể tải xuống tệp được yêu cầu bằng cách bấm vào biểu tượng tải xuống bên cạnh yêu cầu cụ thể

Tìm các lịch sử của tất cả người dùng xuất thao tác

 • Bấm người dùng > Người dùng xuất và chọn Xem xuất lịch sử.

 • Trên trang Lịch sử xuất , bạn có thể tìm thấy một danh sách tất cả người dùng tải lên hoạt động. Mỗi mục danh sách có theo dõi thông tin

  Ảnh chụp màn hình: Kaizala xuất trang lịch sử
  • Tên tệp

  • Xuất bởi

  • Ngày - các khi tệp được tải lên

  • Trạng thái của tệp đã xuất. Điều này có thể là một trong các giá trị sau đây:

   • Queued - yêu cầu có được xếp hàng.

   • Hoàn thành - tệp đã được hoặc thành công xuất, hoặc có được xuất một phần do một số lỗi.

   • Không thành công - tệp không được xuất thành công. Tải xuống tệp nhật ký lỗi để tải lên để xem bất kỳ vấn đề.

  • Tải xuống - bấm vào biểu tượng tải xuống tệp xuất được yêu cầu.

Tìm một dạng xem chi tiết hồ sơ của người dùng trong tổ chức

Để tìm một dạng xem chi tiết hồ sơ người dùng:

 • Bấm người dùng, sau đó chọn người dùng từ danh sách người dùng cho tổ chức của bạn.

 • Bấm vào số điện thoại cho người dùng đó để xem chi tiết.

Loại bỏ người dùng khỏi nhóm Kaizala

 • Bấm người dùng, sau đó chọn người dùng từ danh sách người dùng cho tổ chức của bạn.

 • Bấm vào số điện thoại cho người dùng đó để xem chi tiết.

 • Trên trang chi tiết cho người dùng, hãy bấm xóa. Bấm xóa bỏ sẽ loại bỏ người dùng từ tổ chức. Sau khi bạn xóa bỏ người dùng, họ nhận được loại bỏ khỏi tất cả các nhóm tổ chức trên Kaizala. Tất cả dữ liệu, bao gồm thư, hành động Kaizala và phần đính kèm cho các nhóm này sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Vai trò người dùng Kaizala

Không có 3 vai trò người dùng khác nhau trong Kaizala. Đây là những vai trò sẵn dùng và những người gán cho họ có thể thực hiện.

Vai trò

Họ làm gì trong Office 365

Người quản trị tổ chức Kaizala

Kaizala tổ chức quản trị là một người dùng có thể quản lý Kaizala cho tổ chức của bạn. Vai trò Office 365 dựng sẵn, quản trị toàn cục là tương đương người quản trị Kaizala tổ chức. Người quản trị toàn cầu Office 365 sẽ có quyền truy nhập và khả năng quản lý tổ chức tất cả các nhóm ngay cả khi họ không phải là thành viên trực tiếp hoặc người quản trị của nhóm.

Người quản trị Kaizala nhóm

Người quản trị Kaizala nhóm là thành viên nhóm Kaizala có đặc quyền đặc biệt. Không giống như người quản trị tổ chức, chúng được yêu cầu là người quản trị của nhóm họ xử lý. Nhóm người quản trị có thể thực hiện tất cả các hành động mà người quản trị tổ chức có thể, nhưng chỉ trên các nhóm chúng rõ ràng được thực hiện người quản trị của.

Phần tử

Người dùng Kaizala với không có đặc quyền đặc biệt. Họ chỉ có thể thực hiện một phần trong 1:1 và nhóm liên lạc và các dạng xem thuộc tính riêng của họ nhóm và các hội thoại. Họ không thể thêm hoặc loại bỏ các thành viên khỏi nhóm.

Các vai trò người dùng Kaizala có thể làm gì?

Tính năng truy nhập

Kaizala sơ quản trị

Nhóm quản trị

Phần tử

Thêm hoặc loại bỏ người dùng

Quản lý tất cả người dùng của tổ chức

Quản lý người dùng cho các nhóm với trực tiếp nhóm quản trị quyền

Không sẵn dùng

Dạng xem nhóm

Tất cả các nhóm tổ chức

Sở hữu nhóm tổ chức với vai trò quản trị

Sở hữu nhóm tổ chức với vai trò thành viên

Dạng xem nhóm

Tất cả các nhóm tổ chức trong cấu trúc phân cấp

Tất cả các nhóm tổ chức trong cấu trúc phân cấp

Tất cả các nhóm tổ chức trong cấu trúc phân cấp

Thêm hoặc loại bỏ người dùng khỏi nhóm

Tất cả các nhóm tổ chức

Sở hữu nhóm với trực tiếp nhóm quản trị quyền

Không sẵn dùng

Dạng xem đường kết nối

Tự tạo hoặc tất cả connecters trong tổ chức

Tự tạo hoặc tất cả connecters trong tổ chức

Tự tạo hoặc tất cả connecters trong tổ chức

Phát hành hoặc ngừng phát hành các đường kết nối

Để tất cả các nhóm tổ chức

Để nhóm của riêng tổ chức với vai trò quản trị

Không sẵn dùng

Xem các hành động

Tự tạo hoặc tất cả các hành động trong tổ chức

Tự tạo hoặc tất cả các hành động trong tổ chức

Tự tạo hoặc tất cả các hành động trong tổ chức

Phát hành hoặc ngừng phát hành hành động

Để tất cả các nhóm tổ chức

Để nhóm của riêng tổ chức với vai trò quản trị

Không sẵn dùng

Xem báo cáo

Báo cáo cho tất cả các nhóm tổ chức

Báo cáo cho tất cả các nhóm tổ chức có đặc quyền quản trị trực tiếp

Không sẵn dùng

Quản lý nhóm để ánh xạ tổ chức (trong thiết đặt trang)

Tất cả các nhóm tổ chức

Tất cả các nhóm có đặc quyền quản trị trực tiếp

Không sẵn dùng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×